Thursday, June 12, 2008

ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΘΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΘΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Κ. διευθυντά, δεν ήτο το γεγονός τυχαίον ότι το 1923 ιδρύθη το κοσμικόν Τουρκικό κράτος-έθνος υπο του Εβραίο-Ισπανού Ντομνέ ενώ κρυφίως ήτο Σαμπαταϊστής, γνωστού ως Μουσταφά Κεμάλ ενώ το πραγματικό όνομα του ήτο Γιόχαμ (Ιωακείμ) Μπέϊ μέλους της Σιωνιστικής οργανώσεως CUP γνώστης ως ΕΕΠ (Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου) που ιδρύθη το 1890 εις το Παρίσι από Σιωνιστές Ιλλουμινάτους Διαφωτιστές.

Το πρώτον ερρίφθη η ιδέα περί ιδρύσεως κοσμικού Τουρκικού έθνους-κράτους από τον Σιωνιστήν Εβραίον Σεϊχ Βεσδρεδίν Σεμαβί με συνεργάτες του τους Εβραίους Αβραάμ Σούσα και Χου Τολάν Κεμαλί μελών της Σιωνιστικής μυστικής οργανώσεως που υπάρχει ως σήμερον με το όνομα “Αχιλέρ” που ελέγχει τους Γκρίζους Λύκους. Ούτοι με πρόφασιν την Ισλαμικήν μεταρρύθμισιν διέδιδον την έκλυσιν των ηθών, εκ Σμύρνης Σαμπατάι Σεβή που σήμερον πιστεύουν οι Νεότουρκοι Κεμαλιστές, και διεκηρύττον την εγκαθίδρυν της “Ηγεμονίας του Ισραήλ”.

Επί Σουλτάνου Μωάμεθ Α' (1413-1421) οργάνωσαν άτακτα στίφη απο χιλιάδες στρατιώτες προς ανατροπήν του Σουλτάνου και δια σφοδρών επιθέσεων καταστέφον δια πυρός και σιδήρου τις Δυτικές περιοχές του Οθωμανικού κράτους, δύο φορές ενίκησαν τον στρατόν του Σουλτάνου με σκοπόν την ανατροπήν και κατάληψιν της εξουσίας. Όμως μετά απο 2-3 έτη πολέμου προς ανατροπήν του Σουλτάνου μη δεχόμενοι οι τοπικοί πληθυσμοί τις διακηρρυσόμενες ιδέες περί ανηθικότητας και διακηρύξεως περί “Ηγεμονίας του Ισραήλ” εξεγέρθησαν και υπο τον πρίγκηπαν Μουράτ κατώρθωσαν να κατατροπώσουν τους επαναστάτες μεταρρυθμιστές. Τούτου συνεχιστές ήταν το 1922 οι Σαμπαταϊστές Κεμαλιστές ιδρυτές του κοσμικού Κεμαλικού Έθνους-κράτους που επέβαλον την Ισλαμικήν μεταρρύθμισιν του 1923.

Ο προφήτης Σαμπατάϊ Σέβη εγεννήθη εις την Σμύρνη την 9-8-1926 Εβραίος την καταγωγή, ησπάσθη τον Ισλαμισμόν λαβών ως Ντονμές το όνομα Αζίζ Μεχμέτ ενώ προέτρεπεν και τους άλλους Εβραίους να ασπασθούν τον Μωαμεθανισμόν, ενώ κρυφιώς ήτο Ταλμουδιστής-Ιουδαϊστής, διέδιδεν ότι δεν είναι τίποτε η αμαρτία, διεφθείρεν τα ήθη και διέσπειρεν την διαφθορά, ότι πρέπει να καταργηθεί η Παλαιά Διαθήκη και να επιβληθή σεξουαλική απελευθέρωσις λέγοντας ότι θα λυτρωθούν αι αμαρτίες. Διεκήρρυττεν ότι είναι ευλογημένος από τον Θεόν να καργήση το απαγορευμένον και ότι από τον Θεόν προορίζεται να κυβερνήση το Οθωμανικόν κράτος.

Όμως ο στενός συνεργάτης του Εβραιοπολωνός Ναττάν Γκαζάττι επρόδωσεν εις τον Σουλτάνον τις ιδέες και διακηρύξεις του Σαμπατάν Σεβή και τους σκοπούς του με αποτέλεσμα ο Σουλτάνος βα τον εξορίσει εις ένα χωριόν της Αλβανίας όπου και απεβίωσεν μετά από ολίγα έτη, όμως παρέμεινεν ως προφήτης μιας Ισλαμικής αιρέσεως των Σαμπαταϊστών ποτ μέλη της ήταν και οι Νεότουρκοι Κεμαλιστές.

Τον “Προφήτην” Σαμ Τατάι Σεβή διεδέχθη ο Ναττάν Γκαζζάττι Πολωνοεβραίος, τούτον ο Ρέμπε Μπερεχιάχ και τούτον ο Ιακώβ Φράνκ κ.τ.λ. Έως ότου το 1890 συνεστήθη εις το Παρίσι από Ντονμέδες Εβραίους το κομιτάτον των Νεότουρκων γνωστόν ως CUP ή ΕΕΠ Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου και το 1923 κατέλαβεν την εξουσίαν και ανέτρεψεν τον Σουλτάνο επιβάλλοντας δικτατορικόν καθεστώς. Με δικτάτοραν τον μέθυσον και ομοφυλόφιλον Εβραίον Ντονμέν Γιόχαϊμ-Ιωακείμ Μπέι με το ψευδώνυμον, Μουσταφάς Κεμάλ, που διατηρείται έως σήμερον.

Το 1900 συνήλυεν εις το Παρίσι το μέγα συνέδριον των φιλελέυθερων Οθωμανών και τον Οκτώμβριο 1909 συνήλθεν έτερον μυστικόν συνέδριον των απανταχού Νεότουρκων όπου απεφασίσθη.

1) Να διαιρεθή μεταξύ των μελών ο πλούτος του Τουρκικού κράτους, 2) Να θραυσθή και περιορισθή η δύναμις της θρησκείας (Ισλαμισμού), 3) Να χωρισθή το Χαλιφάτον απο το Σουλτάνον και 4) Να καταργηθή η βασιλεία και να εγκαθιδρυθή Δημοκρατία, όμως εγκαθιδρύθη δημοκρατικοφανές δικτατορικόν κράτος.

Κορυφαία μέλη του κινήματος των Νεότουρκων ήταν οι Ντονέδες Εβραίοι: 1) Γιόχαμ (Ιωακείμ) Μπέι με το ψευδόνυμον Μουσταφάς Κεμάλ, 2) Αδάμ Φράιχερ ή Μπλάουερ ή Γκλάουερ με το ψευδόνυμον Ρούντολφ Χάινριχ Φον Σεμποντερντορφ ιδρυτής του Τάγματος της Θούλης-Ναζιστής Αποκρυφιστής αρχηγός των Ροδόσταυρων της Κωνσταντινουπόλεως και της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου Αυστραλοσαξωνοεβραϊκής καταγωγής., 3) Μπαζίλ Ζαχάρωφ έμπορος όπλων Ρωσσοεβραίος, 4) Κρίστιαν Ρακόβσκυ Ουκρανοεβραίος, μελετητής των Βαλκανίων, 5) Τεφβήκ Ρουρδή Αράς ΥΠΕΞ το 1922 μέλος της 3ης κομμουνιστικής Διεθνούς ή Κομιτέρν του 1923 και εκπρόσωπος του Τουρκικού Κ.Κ εις το σθνέδριον, μέλος ήτο και ο Κεμάλ, 6) Ισραέλ Γκέρφαλντ Ρωσσοεβραίος με το ψευδώνυμον Αλεξάντερ Πάρβους, 7) Ναφθαλί Φρενγκέλ Ρωσσοεβραίος πλούσιος έμπορος ξύλου, και πράκτωρ των Σοβιέτ εις Κωνσταντινούπολιν, 8) Δρ. Ναζίμ, 9) Νουζμέτ Φαϊκ, 10) Μουσταφάς Αρίφ, 11) Σουκρού Μλεμπά, 12) Χαλήντ Εντίπ Αντιβάρ, 13) Αχμέτ Εμίν Γιαλμάν, 14) Μεχμέτ Καμπαντζί, 15) Νιζίμ Μαζλιάχ, 16) Βιτάλι Φαραντγί, 17) Μωυσής Κώχεν με το ψευδόνυμον Μουνίς Τεκινάλπ, 18) Μεχμέ Καβίτ Μπέι, 19) Τζεμάλ Βαχαεμπίν Σχακίρ, 20) Εμβέρ Πασσάς Πολωνοεβραίος, 21) Ταλάαντ Πασσάς γυφτοεβραίος, 22) Δζαβίντ Μπέι, 23) Χαλήλ Μπέι γυφτοεβραίος, 24) Μεχμέτ Σερίφ γυφτοεβραίος, 25) Μπεζαμίν Τσακίρ, 26) Ινονού Ισμέτ, 27) Μπαγιάρ κ.τ.λ.

Τον Αυγουστον 1914εις το Ερζερούμ έγινεν το συνέδριον του κομιτάτου των Νονμέδων Νεότουρκων Εβραίων και απεφασίσθη η εξόντωσις των Χριστιανικών Ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και του Πόντου με ηθικούς αυτουργούς τον Γιχαίμ Μπέι με το ψευδόνυμον Μουσταφάς Κεμάλ και τον συμβουλόν του Ναφθαλί Φρένγκελ Ρωσσοεβραίων και εκτελεστήν τον Μασόνον Εβραιογερμανόν Όττο Σάντερς Αίμμανς Στρατηγόν του Γερμανικού στρατού.

Περικλής Τιφτιξής Θήβαι

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Στόχος" την 15 Μαϊου 2008.

5 comments:

Anonymous said...

file kalo to arthro "sou" alla ama ithela na diabasw ton stoxo tha phgena sto periptero na ton parw.den boithaei na anadhmosievoume eidhseis mono apo efhmerides k periodika pou mporei na ta promitheytei kaneis apo opoudipote ...kalo tha itan na dhmosieveis arthra kai eidhseis pou dyskola tha ebriske kaneis gia na diabasei opos ta video gia to olokaytoma.sto lew filika apla gia na prosspathiseis na diorthwseis tin selida sou dioti fenete na exei prooptikes na ginei poli kali sto xeri sou ine bebea.

Anonymous said...

Δεν γράφουμε ότι είναι άρθρο "μας" αλλά του Στόχου.Άποψή μας είναι ότι πρέπει οι σημαντικές ειδήσεις πρέπει να αναδημοσιεύονται απο όπου και αν προέρχονται.Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξέρεις ότι το να γράφεις πρωτότυπα άρθρα δεν είναι και τόσο εύκολο για τα θέματα αυτά γιατί χρειάζεται έρευνα και διασταύρωση πηγών.Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να γράφουμε μόνο άρθρα.Στην ιστοσελίδα μας όμως πρέπει να παραδεχτείς ότι κατα καιρούς έχουμε δημοσιεύσει πρωτότυπα άρθρα.

Anonymous said...

opos sou eipa kai parapanw sto prwto mou sxoleio ta arthra gia to olokaytoma kaiorismena alla itan poli kala kai aresan se polus apo tous filous mou.kai kserw oti einai dyskolo to na dimosieveis sinexos prwtotypa arthra apla prospathise na anadhmosieveis themata kai apo alles piges gia paradeigma apo biblia pou kapios tha itan dyskolo na brei kai na agorasei gia na meletisei se antithesi me tin efhmerida pou kostizei mono 1.5 euro kai mporei kaneis na tin promitheytei apo opoudipote.den thelw na se kritikarw gia to ergo sou dioti einai poli simantiko kai politimo ti simeron imera pou h ellada synexos k ypobathmizetai, ayto pou thelw na kataferw me to sxoleio mou einai na se kanw kalitero se afto pou kaneis k elpizw na min to perneis straba agapite creator.

Anonymous said...

tetoia arthra toso shmantika dyskola synantaei kaneis kai to gegonos oti anadhmosievetai mono karpous mporei na apoferei logo tou oti exoun th dynatothta na to diavazoun olo kai perissoteroi h prospatheia sou file einai axiologh mpavw synexise

keraunoforos said...

Εξαιρετική ιδέα η αναδημοσίευση του άρθρου. Αυτά τα άρθρα δεν τα βρίσκεις εύκολα διότι η εφημερίδα στόχος είναι αρκετά δυσεύρετη. Κάποιοι έχουν φροντίσει για αυτό. Ας μην εμμένουμε στα επουσιώδη. Πιστεύω πως ένα σχόλιο στο περιεχόμενο του άρθρου είναι σημαντικότερο από την αναφορά σχετικά με την τιμή της εφημαρίδας.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails