Saturday, June 7, 2008


Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν την καθιέρωση της Ελληνικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Hellenic Quest λέγετε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίσεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.

Η μέθοδος διδασκαλίας συνιστάται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται απο την μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, ο Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπα σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητα της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνέυμα και την γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά απο διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως.

Αυτές οι ιδιότητες τηες Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλτ και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησάυριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων μας, και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε απο την διαπιστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές.

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση.

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμματικές, σημαίνουν, δηλαδή κάτι, απλώς επειδή έτσι “σημφωνήθηκε” μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν.

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. Η λέξη ενθουσιασμός=εν-Θεώ, γεωμετρία=γη + μετρώ, προφητεία=προ+φάω, άνθρωπος=ο αναρθρών (ο αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος, Γνώσεως και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιυτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα, ΟΠΩΣ: τηλέ, λάνδη=....LAND, ΓΕΩ....,νάνο, μικρό, μέγα, σκοπό.... ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κύκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ...., ΓΡΑΜΜΑ...., ΣΥΝ...., ΣΥΜ...., κ.λ.π.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ CD=COMPACT DISK=ΣΥΜΠΑΚΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ.

Οι ηλεκτροκικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα “μη οριακή”, δηλαδή ότι μόνο σε αυτήν δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στι νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι' αυτούς τους λόγους Ισπανοι Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η Επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κάνεις για Ενωμένη Ευρώπη είναι σαν να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα. Για να μαθαίνουν σιγά-σιγά την αλήθεια οι απληροφόρητοι.

Η είδηση προέρχεται απο την εφημερίδα "Στόχος" 15 Μαϊου 2008.

3 comments:

Anonymous said...

Ὅπως καθορίζει ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ ἄνθρωπος εἶναι «μέροψ», μερίζει δηλαδὴ τὴν ὄπα του, τὴν φωνή του (ὄψ, ὀπός=φωνή). Παράγει ἐνάρθρους ἤχους κατὰ τρόπον καθαρόν, διακεκριμένον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ ζῶα, τὰ ὁποῖα ἐκβάλλουν ἄναρθρες κραυγές. «Σῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι αἱ φωναί... οὐδεμίαν ὀνομάζω στοιχεῖον...» δηλώνει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Ποιητική.

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διαθέτει τουλάχιστον τριάντα λέξεις μὲ τὴν ἔννοια «ὁμιλία»... (φωνή, λόγος, ὀμφή, ὄψ, ἔπος, μῦθος, λαλιά, γῆρυς, βάξις... κ.λπ., κ.λπ.). Θὰ μποροῦσε λ.χ. ὁ Ὅμηρος στὴν θέσι τοῦ «ἔρρεεν αὐδὴ» νὰ θέση «ἔρρεε φωνή», χωρὶς καθόλου νὰ ἀλλάξη τὸ μέτρον τοῦ καταληκτικοῦ 6ου δακτύλου: μακρὸν-μακρόν. Ἐπιμένει ὅμως στὴν αὐδή. Οἱ συλλαβὲς εἶναι λόγος, εἶναι ὅμως καὶ νότες. ΢υλλαβὴ-συλλαβή, νότα-νότα, γίνεται ὠδή, ἀοιδή, μελωδία, αὐδή... Ἁρμονία, ΢υμφωνία. Πανδαισία ἤχων, ἤχων ποὺ γεννοῦν καὶ εἰκόνες. Κάτι σὰν «ἦχος καὶ φῶς». «Ρυθμίσαι καὶ εἰς εἰκόνα ἀγαγεῖν» σημειώνει καὶ ὁ σχολιαστὴς Φοιροβοσκός. «Κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης...» «Βέβρυχεν μέγα κῦμα ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω...» «Ὡς δ' ὅτε χείμαρροι ποταμοί κατ' ὄρεσφι ρέοντες...» «Σόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγός, τοῦ κέρας κεραξόος ἤραρε...» «Δούπησε πεσών... ΢κότος ὄσσε κάλυψε...» «Λάξ ποδὶ κινήσας...» «Ἀμβλήδην γοόωσα ἔειπεν...» «Καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα...» «Ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο...» Οἱ

Anonymous said...

Λυπάμαι παίδες αλλά αποδείχτηκε απάτη. Ουδέποτε έγινε ή πρόκειτε να γίνει. Σβήστε το για να μη ρεζιλεύεστε

Φιλικά

Anonymous said...

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!!!!!!!!Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΜΑΙ Μ@Κ@Κ@Σ..ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΤΣΙ..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails