Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε διεθνές επίπεδο έχουν δύο μεγάλους δανειστές, οι οποίοι σε αντίθεση με το ΔΝΤ, δεν απαιτούν από το κράτος – δανειολήπτη την εισαγωγή περιοριστικών μέτρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου, από το 1990 μέχρι το 2008 η Ρωσία επένδυσε στην Ευρώπη δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης ο όγκος των επενδύσεων υπερέβη τα 3 δισεκατομμύρια.