Tuesday, June 21, 2022

Τελικά μας…ΨΕΚΑΖΟΥΝ!!! Το παρεδέχθη η Ισπανική κυβέρνηση ως μέρος ενός μυστικού προγράμματος του ΟΗΕ για τη δήθεν «καταπολέμηση του Covid-19». Χρησιμοποιεί θανατηφόρα χημικά!!!

  Η Ισπανία παραδέχεται ότι ψεκάζει θανατηφόρες…ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΡΕΣ ως μέρος ενός μυστικού προγράμματος του ΟΗΕ για τη δήθεν «καταπολέμηση του Covid-19»…!!!Η Ισπανία παραδέχεται ότι ψεκάζει θανατηφόρες…ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΡΕΣ ως μέρος ενός μυστικού προγράμματος του ΟΗΕ για τη δήθεν «καταπολέμηση του Covid-19»…!!!


-


Το ακόλουθο άρθρο έρχεται να μας επιβεβαιώσει 1000 τοις 100 ότι ΟΝΤΩΣ μας ψεκάζουν…ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, όπως κάνουν και με τα θανατηφόρα μπόλια για τον ψευδο-κορωνοϊό!!! Η ίδια η ισπανική κυβέρνηση παραδέχτηκε πρόσφατα ότι ΨΕΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ για να «εξοντώσει» τον ιο-φάντασμα–ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ. Αυτό το κάνει στους πολίτες της όχι για να εξαφανιστεί ο “κορωνοϊός” (του οποίου η ύπαρξις παραμένει…ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ), αλλά για να εξαφανιστούν…ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟ ΨΕΥΔΗ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ!!!
Διαβάστε επίσης το άρθρο μας με τίτλο ΣΟΚ: Πιλότοι χλευάζουν τον κόσμο καθώς τον…ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ. Τα ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!! #Αεροψεκασμοί

Η ισπανική κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να ψεκάζει αθόρυβα θανατηφόρα χημικά ίχνη στους πολίτες του με την άδεια του ΟΗΕ υπό την κάλυψη της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της κατάστασης υγειονομικής κρίσης που προκαλείται από τον Covid-19».

Το πρόγραμμα chemtrail, το οποίο περιλαμβάνει τον ψεκασμό βιοκτόνων στον πληθυσμό, εγκρίθηκε με Βασιλικό Διάταγμα, αναγνωρίστηκε σιωπηλά από την κυβέρνηση στις 16 Απριλίου 2020, μόλις ένα μήνα αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Covid-19 ήταν πανδημία.

Το διάταγμα SND/351/2020 που δημοσιεύτηκε από την ισπανική κυβέρνηση στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους έχει ως εξής:

Το Διάταγμα SND/351/2020, της 16ης Απριλίου, που εξουσιοδοτεί τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Μονάδες και τις Στρατιωτικές Μονάδες Έκτακτης Ανάγκης να χρησιμοποιούν βιοκτόνα χημικά εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας για απολύμανση για την αντιμετώπιση της Κρίσης Υγείας Covid 19.

 

Το Βασιλικό Διάταγμα 463/2020, της 14ης Μαρτίου, κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της κατάστασης υγειονομικής κρίσης που προκαλείται από τον COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα με στόχο την προστασία της ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και τον περιορισμό της εξέλιξης της νόσου και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Παρέχεται εδώ ολόκληρο το έγγραφο του Διατάγματος >> https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf

Ο υπουργός Υγείας Σαλβαδόρ Ίλα Ρόκα έλαβε επίσης πρόσθετες εξουσίες να «υπαγορεύει» εντολές στον στρατό κατά τη διάρκεια της «έκτακτης ανάγκης για την υγεία».Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3 του Βασιλικού Διατάγματος 463/2020, της 14ης Μαρτίου, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας να υπαγορεύει τις εντολές, ψηφίσματα, διατάξεις και ερμηνευτικές οδηγίες που στο πλαίσιο δράσης του ως εξουσιοδοτημένης αρχής, είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της παροχής όλων των υπηρεσιών, συνηθισμένων ή έκτακτων, για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και τόπων, με τη λήψη οποιουδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο ενδέκατο του Οργανικού Νόμου 4/1981, της 1ης Ιουνίου, των καταστάσεων συναγερμού, εξαίρεσης και τοποθεσίας.

Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των μέτρων αυτών, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών δύνανται να απαιτήσουν την ενέργεια των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.3 του Οργανικού Νόμου 5/2005, της 17ης Νοεμβρίου, της Εθνικής Άμυνας.

Το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε ότι αξιολογούσε την ιοκτόνο ικανότητατων χημικών απολυμαντικών!!!

Το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει και ενημερώνει τον κατάλογο των βιοκτόνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά του νέου κορωνοϊού, εγκεκριμένα και καταχωρημένα στην Ισπανία σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 14476, το οποίο αξιολογεί την ιοκτόνο ικανότητα των αντισηπτικών και χημικών απολυμαντικών. Ειδικότερα, λόγω της ιδιαίτερης αποτελεσματικότητάς τους, ορισμένα βιοκτόνα εντάσσονται στην κύρια ομάδα 1 του άρθρου 1.1 του Βασιλικού Διατάγματος 830/2010 της 25ης Ιουνίου, που θεσπίζει τους κανονισμούς που διέπουν την εκπαίδευση για τη διεξαγωγή θεραπειών με βιοκτόνα.

Η ισπανική κυβέρνηση απαιτεί ρητά τη χρήση «εναέριων μέσων» και «τεχνικών εναέριας απολύμανσης» προκειμένου να φτάσουμε γρήγορα σε «όλες τις επιφάνειες» μέσω τεχνικών νεφελοποίησης, θερμικής νεφελοποίησης και μικρονεφοποίησης.Μεταξύ των πιο αποτελεσματικών τεχνικών απολύμανσης είναι η χρήση εναέριων μέσων, στη συνέχεια μέσω αυτών, με τεχνικές νεφελοποίησης, θερμικής νεφελοποίησης και μικρονεφοποίησης, προσεγγίζονται γρήγορα όλες οι επιφάνειες, αποφεύγοντας ανάλογα με τη χειροκίνητη εφαρμογή, η οποία είναι πιο αργή και μερικές φορές δεν φτάνει σε όλες επιφάνειες γιατί υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτές.

 

Οι μονάδες άμυνας ΧΒΡΠ των Ενόπλων Δυνάμεων και της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (ΣΜΕ) διαθέτουν προσωπικά μέσα, υλικά, διαδικασίες και επαρκή εκπαίδευση για την πραγματοποίηση εναέριας απολύμανσης, αφού είναι επιχειρήσεις που εκτελούν τακτικά, με εξαίρεση ότι αντί να χρησιμοποιούν τα βιοκτόνα το κάνουν με άλλες χημικές ουσίες απολύμανσης.

 

Επομένως, ενόψει των ανωτέρω και των αποτελεσμάτων της βελτίωσης και του εξορθολογισμού των επιχειρήσεων απολύμανσης όλων των τύπων εγκαταστάσεων που έρχεται να πραγματοποιήσει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθούν, κατ’ εξαίρεση και κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού, οι Αμυντικές Μονάδες ΧΒΡΠ της Ενόπλων Δυνάμεων και της UME για τη χρήση απολυμαντικών και βιοκτόνων από την κύρια ομάδα 1 που περιγράφεται στο άρθρο 1.1 του Βασιλικού Διατάγματος 830/2010, της 25ης Ιουνίου, που θεσπίζει τους κανονισμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ισπανική κυβέρνηση εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο με τις χημικές ουρές.Το 2015, τέσσερις καταγγέλλοντες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανακοίνωσαν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι τα αεροπλάνα ψεκάζουν τακτικά σε όλη την Ισπανία:

«Στις 19 Μαΐου 2015, ο ευρωβουλευτής Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τέσσερις εργαζόμενοι της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ομολόγησαν ότι η Ισπανία ψεκάζεται εξ ολοκλήρου από αεροπλάνα που διαχέουν διοξείδιο του μολύβδου στην ατμόσφαιρα, καθώς και ιωδιούχο του αργύρου και διατομίτη.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο ευρωβουλευτή, θα ήταν να αποτραπούν οι βροχοπτώσεις και να επιτραπεί η άνοδος της θερμοκρασίας, γεγονός που δημιουργεί ένα καλοκαιρινό κλιματικό περιβάλλον για τον τουρισμό και, ταυτόχρονα, βοηθά τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Αυτό, με τη σειρά του, παράγει κρύες σταγόνες μεγάλης έντασης».

___________

-με πληροφορίες από τη πηγή >> https://newspunch.com/spain-admits-spraying-chemtrails-on-citizens-to-fight-covid-19/

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails