Monday, June 15, 2009

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΟΝΕΣ


Η Ελληνορθόδοξη Μονή Αγίου Μάμα στον Νότιο Λίβανο που καταστράφηκε από τους Ισραηλινούς
- The Greek Orthodox Monastery of St. Mamas in S. Lebanon

Η Μονή Ξανακτίζεται- Rebuilding the monastery

Η Μονή όπως ήταν- The monastery as it used to be


Η Ντιερμίμας είναι μια κωμόπολη στο Νότιο Λίβανο και είναι πατρίδα για 130,000 ελαιόδεντρα και 6,000 κατοίκους, όλοι τους χριστιανοί, και με την πλειοψηφία να ανήκουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η κωμόπολη πήρε το όνομα της από την περίφημη Ελληνορθόδοξη Μονή του Αγίου Μάμα που είναι, ή μάλλον ήταν, ένα από τα παλαιότερα χριστιανικά μοναστήρια. Η Ντιερμίμας βρίσκεται 88 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βηρυτού, και 1 χλμ. από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, στην επαρχία Μαρζεγούν. Όπως και οι ελιές, το χωριό και οι κατοίκου του επιβίωσαν πολλές επιδρομές, πολέμους, καταστροφές και την μακρά ισραηλινή κατοχή, που διήρκεσε από το 1976 μέχρι το 2000. Ωστόσο, το 2006, το Ισραήλ βομβάρδισε την κωμόπολη Ντιερμίμας, κατάστρεψε ολοσχερώς το αρχαίο μοναστήρι του Αγίου Μάμα, και οδήγησε ολόκληρο τον πληθυσμό στην προσφυγιά, ακόμη και αν ήταν Χριστιανοί. Φυσικά, η είδηση της καταστροφής της κωμόπολης και του μοναστηριού δεν έχει φθάσει στα δελτία ειδήσεων, και κανείς δεν έμαθε ποτέ στην Ελλάδα ότι μια Ελληνική Ορθόδοξη Μονή καταστράφηκε από τους Ισραηλινούς.
Το μοναστήρι βρίσκεται στην κοιλάδα Λιτάνι, στα δυτικά της Ντιερμίμας και επιβλέπει την κοιλάδα Λατίνι. Λόγω της εξαιρετικής θέσης του στην κοιλάδα, σε 300 μέτρα υψόμετρο, το μοναστήρι ονομάζεται "Ο Φύλακας της Κοιλάδας Λιτάνι". Όπως και η κωμόπολη Ντιερμίμας, κατά τη διάρκεια της μακράς του ιστορίας, το μοναστήρι του Αγίου Μάμα πέρασε πολλές εμπειρίες καταστροφής και ζημιάς, αλλά οι κάτοικοι της Ντιερμίμας το ανοικοδομούσαν και το διατηρούσαν μέχρι την τελευταία σκληρή εμπειρία του πολέμου Λιβάνου-Ισραήλ το έτος 2006, όπου το μοναστήρι καταστράφηκε εκ θεμελίων. Σήμερα το μοναστήρι ξαναχτίζεται από όσους από τους κατοίκους έχουν επιστρέψει πίσω στην Ντιερμίμας, και κατά τα τέλη του Ιουλίου 2009, πιστεύεται ότι θα φθάσει στην ολοκλήρωση του και έτσι θα γίνει γι' άλλη μια φορά το κόσμημα της Ντιερμίμας. Με σχεδιασμό βασισμένο στις γραμμές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Λιβάνου, θεωρείται ένα πλήρες κτιριακό συγκρότημα, με αμφιθέατρο καθώς και πολλά δωμάτια για τους πιστούς και ένα διπλανό μεγάλο Ναό και πάρκο.
Ο μύθος θέλει τον Ιησού να έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στο χωριό όπου έκανε θαύματα κατά την ενηλικίωση του, και ότι οι χωρικοί έχουν ελαιόδεντρα που ο Ιησούς έφαγε ελιές από αυτά. Δεδομένου ότι η Ντιερμίμας είναι σε μικρή απόσταση από τη Ναζαρέτ, ο θρύλος μπορεί να είναι αλήθεια.

Deirmimas is a Lebanese town in Southern Lebanon which is home for 130,000 olive trees & 6,000 inhabitants all of them Christians and with the majority belonging to the Greek Orthodox Church. The town takes its name from its famous Greek Orthodox monastery of Saint Mamas which is, or rather was, one of the oldest Christian monasteries. Deirmimas is located 88 km South-East of Beirut, and 1 km from the Lebanon-Israel border in the District of Marjeyoun. Like the olives, this village and its people survived many invasions, wars, destruction and the long Israeli occupation, which lasted from 1976 until 2000. However, in 2006 Israel bombed the town of Deirmimas, completely destroyed its ancient monastery of Saint Mamas and drove out its entire population even though they were Christians. Of course the news of the destruction of the town and the monastery have never reached the news, and no-one in Greece ever learned that a Greek Orthodox Monastery was blasted by the Israelis.

The monastery is situated in the Litani valley, to the west of Deirmimas and overlooks Litani Valley. Given its exceptional location commanding the valley at 300 meters altitude, the monastery is called the "Guardian of the Litani". Like Deirmimas, during its long history , the monastery of Saint Mamas experienced destruction and damage , but the residents of Deirmimas kept rebuilding it until the last hard experience of the Lebanese -Israeli war of the year 2006 , where the monastery was destroyed completely and raised to the ground. Today the monastery is being rebuilt by those residents who have returned back, and is set for completion at the end of July 2009 , and is made to be once again the jewel of Deirmimas with a design that draws the traditional Lebanese architecture lines , and considered a complete complex , with a stage hall and endless rooms to accommodate worshipers and an adjacent vast church and parks.Legend has it that Jesus spent time in the village and did miracles when he was growing up and that the villagers have olive trees that he ate from. Since it is within walking distance of Nazareth the legend may be true.

ΠηγήNo comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails