Thursday, March 12, 2009

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ".

Συγχαρητήρια στην εφημερίδα και τους συντελεστές της για το άρθρο.


Η ελληνική γλώσσα φαίνεται ότι στο επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της ακριβολογίας που τη διακρίνει οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές νέας προχωρημένης τεχνολογίας αναγνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως νοηματική, διότι οι έννοιες, οι καταστάσεις που περιγράφουν οι ελληνικές λέξεις, απεικονίζονται στις οθόνες των νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μάλιστα ήδη το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο CNN εφαρμόζει το πρόγραμμα Hellenic Quest το οποίο προβλέπει την ηλεκτρονική εκμάθηση της ελληνικής. Το πρόγραμμα αυτό το CNN άρχισε να το διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληρο φοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας..

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, ο πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά:

«Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει αναπτύξει τη δημιουργικότητα της, να εισαγάγει καινούργιες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων».

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Αγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν αρχαία ελληνικά, επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν ύστερα από διαπι στώσεις Βρετανών ειδικών ότι η ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.
Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως..

Αυτές οι ιδιότητες της ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -διαπρεπής ελληνίστρια Μαριάν Μακ Ντόναλντ και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

6 εκ. λεκτικοί τύποι

Στον Η/Υ Ίβυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκ. λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας, όταν η αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή ως γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίβυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε:

«Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκείται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας».

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.

Το ενδιαφέρον για την ελληνι κή προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών, ότι οι Η/Υ προ χωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσ σες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές.


Λέξεις με πρωτογένεια


Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον).

Με άλλα λόγια, η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες οι λέξεις είναι συμβατικές, ση μαίνουν δηλαδή κάτι, απλώς επειδή έτσι «συμφωνήθηκε» με ταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν.

Όλες οι λέξεις στην ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθου σιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη + μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = (ο αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσ σες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίβυκος, Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους δεκτικούς τύπους της ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.
Και τούτο επειδή η ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

«BR» Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα όπως: τηλέ, λάνδη
=...LAND, ΓΕΩ..., νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό.... ισμός, ΗΛΕ-. ΚΤΡΟ.....κύκλο......
ΦΩΝΟ..... ΜΑΚΡΟ..... ΜΙ ΚΡΟ....... ΔΙΣΚΟ..... ΓΡΑΦΟ...,
ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ.....
ΣΥΜ..., Κ.λπ...


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ CD = COMPACT DISK = ΣΥ-ΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.
Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η ελληνική ως η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την ελληνική είναι σαν να μιλάει σε έναν τυφλό για χρώματα.


2 comments:

Anonymous said...

H Ελληνική γλώσσα είναι συμπαντική και φυσικά όχι ινδοευρωπαικη.
αποδειξεις εδω
http://www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=38&t=244

Anonymous said...

Εξ όσων γνωρίζω, το παραμύθι της Ινδοευρωπαικής φυλής περνάει πλέον μόνο σε αφελείς. Η Ελληνική φυλή δεν προέρχεται απο καμμία μετανάστευση. Γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και αποίκησε όλη την Μεσογειακή λεκάνη. Τελεία και παύλα. Μην πιστεύετε τις αρλούμπες περί Ινδοευρωαπικής φυλής. Αυτή δεν υπήρξε και είναι δημιούργημα των κομπλεξικών Εβραίων και των Ιδρυμάτων που ελέγχουν. Οι Ελληνες γεννήθηκαν εδώ που κατοικούν σήμερα και εδώ μεγαλούργησαν και δημιούργησαν τον αξεπέραστο Ελληνικό Πολιτισμό. Και όλα αυτά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Αυτοί οι κομπλεξικοί υπάνθρωποι που αυτοαποκαλούνται "εκλεκτοί" ανακαλύφθηκαν απο την Ιστορία όταν τους κατέλαβαν οι Βαβυλώνιοι. Πρίν απο αυτό δεν υπήρχαν γιατί δεν είχαν κατορθώσει κα βάλουν ούτε μία πέτρα πάνω σε άλλη πέτρα. Μεταχειρίζονται δε τόσο άθλιες μεθόδους για να δημιουργήσουν Ιστορία και αρχαιολογικά ευρήματα για την ύπαρξή τους που συνελήφθησαν νότια της Κρήτης να βυθίζουν στην θάλασσα αρχαίες πλάκες. Τώρα πο που τις έκλεψαν, τι έγραψαν πάνω τους, και πότε θα τις "ανακαλύψουν" θα το δούμε. Θα ξεσηκώσουν τον κόσμο τότε. Το Ιουδαικό- Ελληνικό κράτος βέβαια ούτε που τους συνέλαβε. Γιατί, λέει, δεν ανέσυραν τα αρχαία απο τον βυθό αλλά τα βύθιζαν!!!!! Και δεν γνωρίζω αν ερεύνησαν να βρούν τι ακριβώς έριχναν στην θάλασσα αυτοί οι τιποτένιοι. Πάντως, αγρυπνήτε αδέρφια.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails