Wednesday, June 3, 2015

OI ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΣΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ κατὰ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων μία τέτοια συνεργασία.
Τί μᾶς εἶπε ὁ Φουράκης τότε;;; Μᾶς εἶπε πὼς οἱ περισσότερες τῶν ὀργανώσεων ποὺ εἶχαν ἑλληνοκεντρικὸ χαρακτῆρα ἦσαν κοινοὶ ἀπατεῶνες... συνειδητοὶ πράκτορες. ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ πράκτορες!!! Το .. "σύστημα", πρέπει να το αποδομείς σιγά σιγά... με τα ίδια του τα όπλα...
Να ξενυχιάζεις κάθε σαθρό του κομμάτι... να το βγάζεις στη σέντρα για να αφυπνίζεται ο λαός...
Να ξεβρακώνεις τους ... "δωδεκαθεϊστές" και τους συνεργάτες τους... που τελείως "συμπτωματικά", τυγχάνει να είναι οι προαιώνιοι εχθροί του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, οι εβραίοι....
Οποία σύμπτωσις....
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ! 

Πόπη Σουφλή
Τόσο ποὺ ἀρχίζω νὰ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ ἐὰν ὅλα αὐτὰ ποὺ ζῶ εἶναι ἀληθῆ ἤ τῆς φαντασίας μου.
Ἐχθὲς τὸ πρωΐ, μὲ τὸ …καλημέρα, μοῦ στέλνει ἕνας φίλος μίαν ἀνακοίνωσιν, τὴν ὁποίαν, μόλις τὴν διάβασα …τινάχθηκα!!!Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, παρουσίαζε κάποιο (ἰδιωτικό) Πανεπιστήμιο νὰ διδάσκῃ …ἑλληνικότητα καὶ μέσα στοὺς διδάσκοντες ἦταν καὶ κάποιος πολὺ μὴ …Ἕλλην. 

Κάποιος Γουλιέλμος ἤ Αὔγουστος (στὸ youtube) ποὺ βρίζει ὡς ἐγκληματίες, δολοφόνους καὶ τρομοκράτες τοὺς Παλαιστινίους καὶ ποὺ καλεῖται ἀπὸ τὸ …«ἑλληνικό» αὐτὸ …«πανεπιστήμιο» νὰ μᾶς ἐπιμορφώσῃ γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ ἱστορία.

Τοὺς Παλαιστινίους ποὺ ἦσαν ἐκεῖ χιλιάδες χρόνια πρὶν ἐμφανισθοῦν οἱ …«περιούσιοι» συμπατριῶτες του.Πήξαμε στοὺς Ὑπερ-μΠατριῶτες!!!1
ἄλσος

Ποιός εἶναι ὁ Γουίλιαμ Γουλιέλμος ὅμως;


 

Αὐτές τίς ἀπόψεις τοῦ συνεργάτου του, ὁ διοργανωτής τῆς διαδικασίας, δέν τίς γνώριζε; 
Ἤ μήπως δέν τόν ἐνδιέφεραν;
Ἤ μήπως, ἀκόμη χειρότερα, 

συμφωνῇ μέ τόν ἐν λόγῳ …«περιούσιο»;


 Πήξαμε στοὺς Ὑπερ-μΠατριῶτες!!!2

Τὸ ἦθος καὶ οἱ πράξεις τῶν παιδιῶν τοῦ «φωτός»! (Ἰσραήλ)

Δὲν ἔχω κάτι προσωπικὸ μαζύ του, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἄτομο ἐξυπηρετεῖ τὴν πατρίδα του, ποὺ εἶναι τὸ Ἰσραήλ. Καὶ πολὺ καλὰ κάνει ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ. Πρὸς τιμήν του εἶναι. Ἀλλὰ γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ὄχι γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
 
Κι ἀκόμη καλλίτερα κάνει ποὺ ἀκολουθεῖ πιστὰ ΟΛΕΣ τὶς γραμμὲς ποὺ ὁριοθετεῖ ἡ πατρίδα Του.
Ἀλλὰ δὲν γίνεται ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ ἀναφέρεται σὲ τρεῖς νεκροὺς Παλαιστινίους, ποὺ τοὺς ἀποκαλεῖ ἰσλαμοσκουπίδια, καὶ νὰ συμπληρώνῃ: «δυστυχῶς μόνον τρεῖς».  (περὶ τὸ 1:20).


Δὲν εἶναι τσιφλίκι του τὸ δικαίωμα στὴν ζωή καὶ ἰδίως τὸ δικαίωμα στὴν ζωὴ τῶν ἄλλων!!! Οὐδεὶς ἔχει δικαίωμα στὴν ζωὴ τῶν ἄλλων!!!


Καὶ ΔΕΝ θὰ ἤθελα ΠΟΤΕ γιὰ δάσκαλό μου, ἤ γιὰ δάσκαλο τῶν παιδιῶν μου, ἀλλὰ καὶ κάθε Ἕλληνος, κάποιον ποὺ θὰ χαιρόταν μὲ τὸν θάνατο ἀθώων παιδιῶν καὶ ἀκόμη περισσότερο, θὰ τὸ ὁμολογοῦσε δημοσίως καὶ θὰ λυπόταν ποὺ δὲν ἦσαν περισσότεροι οἱ νεκροί…Πήξαμε στοὺς Ὑπερ-μΠατριῶτες!!!3 

Ἡ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς χώρας του εἶναι δική του ὑπόθεσις.

Τὸ νὰ τὴν ἀποδεκτοῦμε, ἤ ὄχι, εἶναι δική μας ὑπόθεσις.

Τὰ παιδιὰ τῆς Γάζας ποὺ κομματιάστηκαν ὅμως, εἶναι ὑπόθεσις ΟΛΟΥ τοῦ πλανήτου. 


Κι αὐτοὶ οἱ ἀριθμοί, τῆς γενοκτονίας τῶν Παλαιστινίων καὶ ἰδίως τῶν παιδιῶν τους, δὲν ἄκουσα νὰ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν κύριο Γουίλιαμ.


  

Ἀπόψεις του.
Μέ αὐτές τίς ἀπόψεις ὅμως μπορεῖ κάποιος νά ὑπηρετήσῃ τό δίκαιον καί τήν ἀλήθεια;
Ἤ μήπως μπορεῖ νά διδάξῃ ἱστορία ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΣ;::


Θεωρῶ λοιπὸν ΕΓΚΛΗΜΑ κατὰ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων μία τέτοια συνεργασία. Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ θέλουν κάποιοι νὰ  βάλλουν νὰ μᾶς διδάξῃ ἑλληνικὴ ἱστορία πρόσωπο, μὴ Ἕλλην, διαφημίζοντας ἐμμέσως, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς, τὴν ὑπεροχὴ τῶν …«περιουσίων»!!!
(Γενικοτέρα παγκόσμιος θέσις αὐτὴ τῶν …«περιουσίων». Δὲν ἔχω παρακολουθήσει τὸν συγκεκριμένο… Κρίνω ἀπὸ τὴν γενικοτέρα γραμμή!!!) 


Μακάρι πάντως κι ἐμεῖς νὰ εἴχαμε στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τόσους φανατικοὺς πατριῶτες-πρέσβεις, ποὺ θὰ διαφήμιζαν μὲ τὴν καρδιά τους, τὴν Ἑλλάδα μας. Ἀλλὰ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὄχι μόνον ΔΕΝ ἔχουμε, ἀλλὰ δυστυχῶς, ἔχουμε πήξει στοὺς Ἐφιάλτες.
 

Τόσο ποὺ ἀρχίζουμε νὰ ἀναρωτώμεθα γιὰ τὸ ἐὰν διαβιοῦμε σὲ …λάθος χώρα…
Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Γουλιέλμος ἐξυπηρετεῖ, ὑμνεῖ καὶ διαφημίζει τὸ Ἰσραήλ!!! (Καὶ πολὺ καλὰ κάνει εἴπαμε. Τὴν Πατρίδα του ὑμνεῖ!!!)
 

Πῶς θά μποροῦσε ὅμως νά πῇ κάτι καλό γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά τούς Ἕλληνες;
Καὶ πολὺ περισσότερο, πῶς θά μποροῦσε νά μοῦ διδάξῃ ἑλληνική ἱστορία ἤ ἔςτὧ ἱστορία ἀντικειμενική, ἐφ΄ ὅσον ἀμέτρητες φορές ἔχουν ἔλθει σέ σύγκρουσιν Ἑλλάς καί Ἰσραήλ, στήν διάρκεια τῆς γνωστῆς ἱστορίας;
(Ἁπλὸ παράδειγμα ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος… Λέτε νά μᾶς τό συγχώρεσαν αὐτό;)


Ἐπίσης ὁ ἐν λόγῳ Γουλιέλμος,  μέσῳ τοῦ καναλιοῦ του, παρουσιάζει τὶς δικές του ἐκδοχὲς γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ὑποθέσεις, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἑλληνικὰ ζητήματα, ἐθνικὰ κυρίως.
 Ἐπικεντρώνεται ὅμως ἰδίως σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ Ἰσραήλ.
 
Ἔχει προτάσεις, ἔχει ἀπόψεις καὶ κυρίως εἶναι …δεξιός.
Μάλιστα, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων μᾶς προτείνει ΚΑΙ στὸ google κάτι σὰν αὐτό: 

Μπορεῖ φυσικὰ νὰ προτείνῃ ὅ,τι θέλει.
 

Προτείνοντας ὅμως τὸν Φριζὴ καὶ τὶς ἀπόψεις του, οὐσιαστικῶς ἐμμέσως …προτείνει ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΝ στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας, μέσῳ τῆς προπαγάνδας τοῦ κάθε Φριζῆ.
 

Ὅπου Φριζῆς νὰ θυμηθοῦμε πὼς πρόκειται γιὰ κάποιον …«περιούσιο», ποὺ μᾶς συνιστᾶ διαρκῶς νὰ ἀγνοήσουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς λέει ἡΕΛΛΗΝΙΚΗ κοινὴ λογικὴ καὶ νὰ υἱοθετήσουμε τὶς δικές του προτροπές, ἀπόψεις καὶ ὀπτικές.
Ἔγραψα λοιπὸν ἐχθὲς στὸ φατσοβιβλίο:

Ἰσραὴλ θὰ μᾶς καταντήσουν οἱ ΥΠΕΡ-μ-ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!!!
Νὰ τοὺς χαίρεστε!!!

Τελικῶς ἔχουμε πολλοὺς …«ΥΠΕΡ»-μΠΑΤΡΙΩΤΕΣ σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…
Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀνακοίνωσαν τὴν δημιουργία μΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (τὸ «μ» ἀπὸ τὸ μ-ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ).
Μέσα σὲ αὐτὸ θὰ διδάσκεται ΚΑΙ ἱστορία.
Χάθηκαν ὅμως, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνεσθε, οἱ κατέχοντες τὴν ἱστορία ΕΛΛΗΝΕΣ!!! 
Κι ἔτσι ξέπεσαν σὲ κάποιον …Γουλιέλμο…


Ἄν τὲ βρέ…
Καὶ στὸ Ἰσραήλ…
(ἐδῶ προσέθεσα τὰ ταινιάκια ποὺ θὰ δεῖτε παρακάτω)
Ἰσραὴλ θὰ μᾶς καταντήσουν οἱ ΥΠΕΡ-μ-ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!!!
Νὰ τοὺς χαίρεστε!!!
Ἐν τάξει… Ἤμουν ἰδιαιτέρως ἐκνευρισμένη, μὲ τὸ ποὺ διάβασα τὴν δημοσίευσιν.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἡ παραπάνω δημοσίευσις εἶναι ἀπὸ τὸ 2010.
Ἔ καί;  Τό 2010 ΔΕΝ ὑπῆρχαν σέ ὅλην τήν Ἑλλάδα ἱστορικοί, Ἕλληνες ὅμως, γιά νά διδάξουν ἑλληνική ἱστορία; Ἔπρεπε νά καταφύγουν στόν Γουλιέλμο;

 
Ἤ μήπως θά ἔπαιρναν σέ κάποιο, ὁποιοδήποτε,  ἰδιωτικό πανεπιστήμιο τοῦ Ἰσραήλ, ἕναν Ἕλληνα καί Ἑλληνότροπο καί Ἑλληνικῶς σκεπτόμενο γιά νά διδάξῃ ἱστορία;


Ἐδῶ γιατί τό ἔκανε ὁ ἱδρυτής τοῦ ΙΧΩΡ; Δέν ἤξερε;
Ἑλληνική ἱστορία σέ ἕνα πανεπιστήμιον μέ τό ὄνομα «ΙΧΩΡ» ἀπό κάποιον πού θεωρεῖ τούς Παλαιστινίους …τρομοκράτες;


Πῶς δένουν αὐτά;

Ἄς ποῦμε ὅμως πὼς πράγματι, δὲν ὑπῆρχε ἄλλος κατάλληλος ἀπὸ τὸν Γουλιέλμο…
Ἐν τάξει… Ἱστορία λοιπὸν σὲ Ἕλληνες, μὲ ξενικὴ σαφῶς προφορά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ ἑνὸς …«περιουσίου».


Θά ἦταν ἡ ἀληθινή ἱστορία αὐτή ἤ θά ἦταν μία ἱστορία …«προσηρμοσμένη» στίς δικές τους δοξασίες.
Δοξασίες ποὺ ὤθησαν κάποιους, πρὸ ἐτῶν, νὰ καταποντίζουν ἑβραϊκὲς ἀρχαιότητες πέριξ τῆς Κρήτης καὶ νὰ τὶς θάβουν στὰ ἐδάφη της, μὲ στόχο, προφανῶς, νὰ ἐμφανισθοῦν ἀργότερα καὶ ὅλως …«τυχαίως» νὰ τὶς …«ἀνακαλύψουν» γιὰ νὰ …«ἀποδείξουν» πὼς καὶ οἱ Κρῆτες, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ Κρήτη, ἦσαν …«δικοί» τους πρόγονοι καὶ τὸ νησὶ …«κληρονομιά» τους!!!

Ἄς μὴν προχωρήσῳ παραπέρα.

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ὁ κάθε Γουλιέλμος. Μὲ ἐνδιαφέρει ὁ ὁποιοσδήποτε δηλώνει Ἕλλην ἀλλὰ ΔΕΝ προστατεύει τοὺς συμπατριῶτες του ἀπὸ διαφόρων εἰδῶν παγίδες.
Ἔως ἐδῶ, γιὰ τὴν ὥρα, ἀπολύτως ἀπογοητευμένη, σᾶς παρουσιάζω τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ φίλου μου καὶ σᾶς δηλώνω, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς μὲ προσβάλλει βαθύτατα μία τέτοια συνεργασία.
Μὲ προσβάλλει ὅσο δὲν περιγράφεται.
 

Ἐλπίζω οἱ διοργανωτὲς νὰ κατάλαβαν τὴν βαρύτητα τῶν πράξεών τους καὶ νὰ ἄλλαξαν …ὀπτικές.
Σὲ κάθε περίπτωσιν πάντως, καλοῦ κακοῦ, κρατῆστε τὴν δημοσίευσιν γιὰ κάθε μελλοντικὴ χρῆσιν.
Ἴσως νὰ …ἐξαφανισθῇ ἡ σελίς τους. Ἴσως καὶ νὰ …ἀλλοιωθῇ.
Ἴσως νὰ μὴν τὸ …κατάλαβαν καὶ νὰ ἀποφασίσουν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν.
Ποτὲ δὲν ξέρουμε…
Στό Ἑλλαδοκαφριστάν δέν διαβιοῦμε;
Ἔ… αὐτά!!!


Φιλονόη

Σημείωσις

Ἔχω πολλοὺς φίλους τῆς πατρώας θρησκείας.
Κι ἔχω ἄλλους τόσους χριστιανούς.

Μόνιμό μου πρόβλημα ἦταν πάντα, εἶτε σὲ ἰδιωτικὲς συναντήσεις μας, εἶτε σὲ διαδικτυακές, ἡ μεταξύ τους σύγκρουσις. 

Βάσις τῶν καταγγελιῶν τῶν δέ, πρὸς τοὺς μέν, ἦταν πολὺ συχνά, ἡ ὁμολογία τοῦ Φουράκη, λίγους μῆνες πρὸ τοῦ θανάτου του:


 
Τί μᾶς εἶπε ὁ Φουράκης τότε;;; Μᾶς εἶπε πὼς οἱ περισσότερες τῶν ὀργανώσεων ποὺ εἶχαν ἑλληνοκεντρικὸ χαρακτῆρα ἦσαν κοινοὶ ἀπατεῶνες. Καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του συμπεριλαμβανομένου. 

Μάλιστα κατήγγειλε πὼς κάποιοι ἦσαν συνειδητοὶ πράκτορες.ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ πράκτορες!!! Τό θυμᾶστε αὐτό;;;

 Τί ἄλλο μᾶς εἶπε ὁ Φουράκης τότε; Κάτι γιά τόν «Δαυλό»;;; Μέσον προπαγάνδας ἦταν; Σοβαρά; Καί ποιός ἀπό αὐτούς πού μελέτησαν αὐτό τό περιοδικό ΔΕΝ τό ἀντελήφθη ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος;
 Ἄς ποῦμε ἐπὶ τέλους τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
 

Ὁ «Δαυλός», βάσει τῆς καταγγελίας ποὺ ΜΟΥ ἔκανε πρὸ δεκαπέντε ἐτῶν, ὁ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ μου φίλος Μάρκος Μπότσαρης, ἦταν ὄργανον «ἀλλοεθνῶν δυνάμεων» (τὸ λέω εὐγενικά) καὶ στόχο του εἶχε τὴν ῥῆξιν μεταξὺ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἀθέων ἤ τῶν πιστῶν τῆς πατρώας θρησκείας. Πιστῶν ποὺ ὅταν ξεκίνησε ὁ «Δαυλός» ΔΕΝ ὑπῆρχαν ἐπισήμως, ἀλλὰ ποὺ στὴν πορεία, ΚΑΙ λόγῳ αὐτοῦ τοῦ ἐντύπου, πολλαπλασιάστηκαν καὶ ἐνετάχθησαν σὲ ἕνα ΑΝΤΙΘΕΤΟ «στρατόπεδον» ἀπὸ αὐτὸ τῶν ΣΥΜπατριωτῶν τους, μιμούμενοι τὶς τακτικὲς τῶν φερομένων ὡς …«ἐχθρῶν» τους!!!

Λὲς καὶ εἶναι ἐχθρός μου ἡ μάννα μου ἤ ἡ γιαγιά μου, ποὺ πιστεύει ἐκεῖ ποὺ πιστεύει!!!


Λὲς καὶ δὲν μποροῦμε ΟΛΟΙ μας νὰ πιστεύουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἀρέσει, δίχως νὰ ἐνοχλούμεθα ἤ νὰ ἐνοχλοῦμε τοὺς διπλανούς μας…


Λὲς καὶ χρειαζόμασταν ἀκόμη μίαν πηγὴ ἔριδας μεταξύ μας… 


 Δῆλα δὴ ΚΑΙ αὐτὸ τὸ ἔντυπο, καθὼς καὶ ΠΑΡΑ πολλὰ ἄλλα, συνέβαλαν, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μέσα, ἀφ΄ ἑνὸς νὰ δημιουργηθῇ μία ἰσχυρὰ ῥῆξις μεταξὺ Ἑλλήνων ποὺ λάτρευαν διαφορετικῶς τοὺς θεούς των, ἀλλά, τὸ σημαντικότερον, νὰ ΚΑΠΕΛΩΘΟΥΝ ὅσοι ΔΕΝ ἐκαλύπτοντο ἀπὸ τὸν χριστιανισμό.
 Μήπως λοιπόν μπορεῖτε νά συνειδητοποιήσετε τό τί γράφω σήμερα;

 Ὁ Φουράκης μίλησε γιὰ κάποια πρόσωπα καὶ γιὰ κάποια ἔντυπα μὲ ὀνόματα. ΔΕΝ μίλησε γιὰ ὅλους. Εὐτυχῶς, ἤ δυστυχῶς, ΔΕΝ μίλησε γιὰ ὅλους. Γιὰ δικούς του λόγους…

Ὅμως πιστεύω πὼς ἔφθασε πιὰ ἡ στιγμὴ ΜΟΝΟΙ μας νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιοὶ εἶναι πραγματικοί μας φίλοι καὶ ποιοὶ …μισθωτοί. (Ἐπίσης τὸ γράφω …εὐγενικά!!!)

Κι ἐπεὶ δὴ φθάνουμε στὸ σημεῖον …«μηδέν», καλὸ θὰ εἶναι, ἐπὶ τέλους, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἄλλο ἡ Πατρὶς κι ἄλλο ἡ θρησκεία. 

Ἄλλο τὸ νὰ πιστεύῳ στὸ ὅ,τι πιστεύω κι ἄλλο τὸ νὰ στηθῷ δίπλα στὸν συμπατριώτη μου, ἔχοντας σὰν κοινό μας στόχο τὴν προάσπισιν τῶν συνόρων μας ἀπὸ κάθε ἐχθρό, δίχως νὰ μὲ ἐνδιαφέρῃ τὸ ἐὰν εἶναι ἔνθεος ἤ ἄθεος καὶ κυρίως δίχως νὰ μὲ ἀπασχολῇ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ του.

Διότι, (κι αὐτὸ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε συντόμως) ΔΕΝ ἔχει σημασία τὸ πῶς ἀποκαλῶ τὸν θεό μου, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ ἔχω χῶρο ἐλεύθερο γιὰ νὰ τὸν λατρεύῳ. Κι ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουμε ἐμεῖς, θὰ προτιμήσουμε νὰ σφάξουμε τοὺς ἀπογόνους τῶν καταστροφέων τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, παρὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἴσως κι αὐτοὶ νὰ ἔπεσαν θύματα ἄλλων, ἀφήνοντας τὴν Πατρίδα στὰ χέρια τοῦ κάθε εἰσβολέως νὰ τὴν ἀπολαμβάνῃ.

Τελικῶς ἄς κάνουμε μία προσπάθεια νὰ συνεργασθοῦμε γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουμε τὴν Πατρίδα μας. 
Θὰ τὸ πληρώσουμε αὐτό, ποὺ  ἔως σήμερα ΔΕΝ κάνουμε. Θὰ τὸ πληρώσουμε, μὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.
 Ἄς κάνουμε λοιπὸν μία προσπάθεια.

Ἄς ἐντοπίσουμε κι ἄς περιθωριοποιήσουμε κάθε ἕναν ποὺ ἐνσπείρει ζιζάνια διχονοίας ἀνάμεσά μας. Ἀρκετὰ διασπασθήκαμε. 


Καιρὸς νὰ τὰ πιάσουμε ὅλα ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή. Καὶ ἡ ἀρχὴ δὲν σημαίνει σημεῖα τριβῆς ἀλλὰ σημεῖα συμφωνίας. 

Ἄς τὰ βροῦμε ἐπὶ τέλους, ἐὰν θέλουμε νὰ λεγόμεθα Ἕλληνες καὶ νὰ κάνουμε κάτι οὐσιαστικὸ γιὰ αὐτὴν τὴν ἔρημη Πατρίδα.

 Υ.Γ. Ὀνόματα ΔΕΝ ἀναφέρω παρὰ πέρα. 
Ὅσοι κατάλαβαν…

 Πολὺ σχετικὸ ἐπίσης καὶ τὸ παρακάτω:

«Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!»Πηγή

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails