Wednesday, January 19, 2022

Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ...

 
Αυτό είναι ένα θέμα που σας είχαμε πρωτοαποκαλύψει εμείς από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ» (GreekNewsOnDemand.com) την Άνοιξιν του 2021.

Διαβάστε, π.χ., ΣΟΚ εξ ΗΠΑ: Κρύβει τουλάχιστον 150.000 επιπλέον θανάτους από το εμβόλιο κορωνοϊού το CDC!!!

Διαβάστε Έκθεση-φωτιά: Ηξερε το FDA ότι τα εμβόλια κορωνοϊού θα προκαλέσουν παρενέργειες και θάνατο μήνες πριν δρομολογηγθούν και το ΕΘΑΨΕ!!! Χάρβαρντ: ΜΟΝΟ το 1% των παρενεργειών και θανάτων αναφέρονται από το CDC!!! για περισσότερα.

Διαβάστε επίσης >> ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καταγγέλουσα-COVID ισχυρίζεται ότι η βάση δεδομένων αναφοράς VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων) που παρακολουθεί τις επιπλοκές των εμβολίων είναι ΛΑΘΟΣ και ΥΠΟμετράει με…συντελεστή 100!!!

__________________

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Πάμε τώρα να διαβάσουμε όλη την έκθεση…

__________________

Εμβολιασμός κατά του COVID και κίνδυνος θνησιμότητας από όλες τις αιτίες βάσει ηλικίας

Οκτώβριος 2021

DOI:10.13140/RG.2.2.28257.43366

Σύνδεσμος >> https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

Έργο: Αναλύσεις οφέλους κινδύνου του εμβολιασμού κατά του COVID, διαστρωματοποιημένες κατά ηλικία

Συγγραφείς:
Σπύρος Πανταζάτος, Πανεπιστήμιο Κολούμπια
Ερβέ Σέλιγκμαν

Περίληψη και Σχήματα

Οι ακριβείς εκτιμήσεις των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και των ποσοστών θανάτων που προκαλούνται από το εμβόλιο COVID είναι κρίσιμες για αναλύσεις αναλογίας κινδύνου-οφέλους των εμβολιασμών και αναμνηστικών δόσεων κατά του κοροναϊού SARS-CoV-2 σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, οι υπάρχουσες μελέτες επιτήρησης δεν έχουν σχεδιαστεί για να εκτιμούν αξιόπιστα τα απειλητικά για τη ζωή συμβάντα ή τα ποσοστά θνησιμότητας που προκαλούνται από το εμβόλιο (VFR).

Εδώ, η περιφερειακή διακύμανση στα ποσοστά εμβολιασμού χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και των θανάτων χωρίς COVID σε επόμενες χρονικές περιόδους χρησιμοποιώντας δύο ανεξάρτητα, δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης (αναλύσεις σε επίπεδο μήνα και εβδομάδας, αντίστοιχα).

Ο εμβολιασμός συσχετίστηκε αρνητικά με τη θνησιμότητα 6-20 εβδομάδες μετά την ένεση, ενώ ο εμβολιασμός προέβλεψε θνησιμότητα από κάθε αιτία 0-5 εβδομάδες μετά την ένεση σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και με ένα χρονικό πρότυπο που σχετίζεται με την ηλικία, σύμφωνο με την κυκλοφορία του εμβολίου στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα από προσαρμοσμένες κλίσεις παλινδρόμησης (p<0,05 διορθώθηκε FDR) υποδηλώνουν εθνικό μέσο όρο VFR των ΗΠΑ 0,04% και υψηλότερο VFR με την ηλικία (VFR=0,004% σε ηλικίες 0-17 που αυξάνεται σε 0,06% σε ηλικίες >75 ετών) και 146K έως 187.000 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο στις ΗΠΑ μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου 2021. Συγκεκριμένα, ο εμβολιασμός ενηλίκων αύξησε τη μεταγενέστερη θνησιμότητα των μη εμβολιασμένων νέων (<18, ΗΠΑ, <15, Ευρώπη).

Η σύγκριση της εκτίμησής μας με το VFR που αναφέρθηκε από το CDC (0,002%) υποδηλώνει ότι οι θάνατοι από VAERS υποαναφέρονται με συντελεστή 20 (1/20), κάτι που συνάδει με τη γνωστή μεροληψία VAERS υπό εξακρίβωση. Η σύγκριση των VFR διαστρωματωμένων για την ηλικία με τα δημοσιευμένα ποσοστά θνησιμότητας από λοίμωξη από κορωνοϊό (IFR) υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι των εμβολίων και των αναμνηστικών για τον COVID αντισταθμίζουν τα οφέλη σε παιδιά, νεαρούς ενήλικες και ηλικιωμένους με χαμηλό επαγγελματικό κίνδυνο ή προηγούμενη έκθεση στον κορονοϊό.

Συζητάμε τις συνέπειες για τις πολιτικές δημόσιας υγείας που σχετίζονται με ενισχυτές, τις εντολές εμβολίων στο σχολείο και στο χώρο εργασίας και την επείγουσα ανάγκη εντοπισμού, ανάπτυξης και διάδοσης διαγνωστικών και θεραπειών για τραυματισμούς από εμβόλια που αλλάζουν τη ζωή.

Ακολουθεί τώρα κι η αρχική έκδοσις Αγγλιστί….

_______________

COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk

Authors:

Accurate estimates of COVID vaccine-induced severe adverse event and death rates are critical for risk-benefit ratio analyses of vaccination and boosters against SARS-CoV-2 coronavirus in different age groups.

However, existing surveillance studies are not designed to reliably estimate life-threatening event or vaccine-induced fatality rates (VFR). Here, regional variation in vaccination rates was used to predict all-cause mortality and non-COVID deaths in subsequent time periods using two independent, publicly available datasets from the US and Europe (month-and week-level resolutions, respectively).

Vaccination correlated negatively with mortality 6-20 weeks post-injection, while vaccination predicted all-cause mortality 0-5 weeks post-injection in almost all age groups and with an age-related temporal pattern consistent with the US vaccine rollout. Results from fitted regression slopes (p<0.05 FDR corrected) suggest a US national average VFR of 0.04% and higher VFR with age (VFR=0.004% in ages 0-17 increasing to 0.06% in ages >75 years), and 146K to 187K vaccine-associated US deaths between February and August, 2021. Notably, adult vaccination increased ulterior mortality of unvaccinated young (<18, US; <15, Europe).

Comparing our estimate with the CDC-reported VFR (0.002%) suggests VAERS deaths are underreported by a factor of 20, consistent with known VAERS under-ascertainment bias. Comparing our age-stratified VFRs with published age-stratified coronavirus infection fatality rates (IFR) suggests the risks of COVID vaccines and boosters outweigh the benefits in children, young adults and older adults with low occupational risk or previous coronavirus exposure.

We discuss implications for public health policies related to boosters, school and workplace mandates, and the urgent need to identify, develop and disseminate diagnostics and treatments for life-altering vaccine injuries.

______________

Δείτε τώρα τα σχετικά γραφήματα….

Graphical representation of Table 1 European data results. Adverse effects in yellow, above horizontal line, protective effects in blue, below horizontal line. Results of correlation analyses for all age classes and all combinations of weeks, with mortality occurring the same week or after the injection week are plotted. In a) the percent positive correlations between vaccination rates and mortality is plotted against time since 1st injection for 6 age groups (A - 0-14 years, B 15-14 years, C 45-64 years, D 65-74 years, E 75-84 years, and F 85+ years). Percentages >50% are shaded yellow, <50% shaded blue. Asterisk indicates p<0.05 corrected for the sign test (see methods). Pearson correlation coefficients r from these analyses are in Supplementary Table 3. In b) % positive correlations (left column) and numbers of negative and positive r with p<0.05 uncorrected (middle and right columns).
Graphical representation of Table 1 European data results. Adverse effects in yellow, above horizontal line, protective effects in blue, below horizontal line. Results of correlation analyses for all age classes and all combinations of weeks, with mortality occurring the same week or after the injection week are plotted. In a) the percent positive correlations between vaccination rates and mortality is plotted against time since 1st injection for 6 age groups (A – 0-14 years, B 15-14 years, C 45-64 years, D 65-74 years, E 75-84 years, and F 85+ years). Percentages >50% are shaded yellow, <50% shaded blue. Asterisk indicates p<0.05 corrected for the sign test (see methods). Pearson correlation coefficients r from these analyses are in Supplementary Table 3. In b) % positive correlations (left column) and numbers of negative and positive r with p<0.05 uncorrected (middle and right columns).
… 
Example correlation plot from the European dataset. Z-score of weekly mortality for ages 15-44 in 23 countries on week 14 of 2021 as a function of increase in percent vaccinated in these countries, during week 11 of 2021. For this analysis, the time lag in weeks between injection and mortality is 14-11=3 weeks. The association indicates adverse injection effects during the first weeks after injection.
Example correlation plot from the European dataset. Z-score of weekly mortality for ages 15-44 in 23 countries on week 14 of 2021 as a function of increase in percent vaccinated in these countries, during week 11 of 2021. For this analysis, the time lag in weeks between injection and mortality is 14-11=3 weeks. The association indicates adverse injection effects during the first weeks after injection.
… 
Scatter plots of monthly vaccination doses vs. subsequent month deaths with best fit regression lines from the US CDC dataset. The graph plots log(administered vaccine doses) vs. log(residual July 2021 deaths) after adjusting for log(July, 2020 deaths) for each month (top) and age group (right), for each regression model in which the term survived p<0.05 FDR corrected (see Table 2 and methods) ns=not significant.
Scatter plots of monthly vaccination doses vs. subsequent month deaths with best fit regression lines from the US CDC dataset. The graph plots log(administered vaccine doses) vs. log(residual July 2021 deaths) after adjusting for log(July, 2020 deaths) for each month (top) and age group (right), for each regression model in which the term survived p<0.05 FDR corrected (see Table 2 and methods) ns=not significant.
… 

_______________

ΠΗΓΗ >> https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

researchgate

(PDF) COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk

PDF | Accurate estimates of COVID vaccine-induced severe adverse event and death rates are critical for risk-benefit ratio analyses of vaccination and... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

guteurls.de Read full article here 
 
    ΠΗΓΗ 


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails