Thursday, September 4, 2014

Η ΠΑΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ!!....Οι ψαλμοί της Εκκλησίας που θα απαγορευτούν με το "αντιρατσιστικό" νομοσχέδιο

σ.σ. ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ: Όπως είχε προβλέψει ο Μπαλτάκος, "εάν περάσει το αντιρατσιστικό, η διάρρηξη των σχέσεων Ν.Δ και Εκκλησίας θα είναι οριστική".

Ο Σαμαράς ετοιμάζεται για εκλογές τώρα και δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στο πολιτικό κόστος. Έτσι άρον – άρον κατέβασε στο Γ’ Θερινό Τμήμα το ανθελληνικό νομοσχέδιο, το οποίο ήταν απαίτηση του σιωνιστικού λόμπι και παράλληλα αναγκαιότητα για προεκλογική χρήση από τον Σαμαρά. Ο λόγος για ένα νομοθέτημα που έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικό από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής καθώς περιέχει έννοιες πολύ ασαφείς, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του όποτε θέλει ο Σαμαράς και η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη. Αγνοεί, φαίνεται, η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ότι αυτό ακριβώς ήθελε ο Σαμαράς… Ένα νόμο που να μπορεί να τον εφαρμόζει όποτε γουστάρει αυτός.
Τι θα συμβεί, όμως, αν ο νόμος αυτός εφαρμοστεί ισότιμα για όλους τους Έλληνες; Πρώτον απ’ όλα αυτό σημαίνει ότι...
θα πρέπει να λογοκριθούν οι ψαλμοί της Εκκλησίας μας, γεγονός που καθιστά τουλάχιστον ύποπτη την επιλογή μερικών ιεραρχών να αποδεχτούν το νομοθέτημα και να αποσιωπήσουν αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο. Ας δούμε μερικά μόνο εδάφια των οποίων η ανάγνωση μπορεί να προκαλέσει την αυτόφωρη σύλληψη του ιερέα, μετά των ψαλτών και όσων πιστών αντιδράσουν στην σύλληψη του ιερέα και την διακοπή της λειτουργίας:

Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν’.
(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν -και να είχον έμφυτον την κακίαν, και μάλιστα την αχαριστίαν– εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον -δηλαδή εις σκοτεινόν τάφον– τον Ιησούν, που τους έθρεψεν -εις την έρημον – δώσας εις αυτούς το μάννα.)
‘Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ’.
(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν Ψληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;)
‘Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού’.
(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας συνδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού, τα οποία -ευρεθέντα εις τον κενόν τάφον- αποδεικνύουν, ότι Ούτος ανέστη -όντως εκ νεκρών.)
‘Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;’
(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένον, άγριον ωσάν τους Αραβας, εγνώρισες -διότι σου το είπεν ο Ιδιος ο Κύριος- ότι ο Ναός θα ηγείρετο εκ νέου -θα ανίστατο δηλαδή το Σώμα του Χριστού- Διατί -λοιπόν- κατεδίκασες -εις θάνατον- τον Χριστόν;)
‘Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς’.
(Εντραπήτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι -που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού- εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησεν ο ζωοδότης Χριστός, τον Οποίον σεις εθανατώσατε από φθόνον.)
‘Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων’.
(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμόν του Σολομώντος, προς βαθύν βόθρον.)
‘Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες’.
(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)
‘Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ’.
(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)
‘Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων’.
(Οχι μόνον οι ιδικοί Σου σταυρωταί, αλλά όλοι οι φονείς θα καταστραφούν συγχρόνως, ριπτόμενοι μέσα εις λάκκον ολέθρου -εις την Κόλασιν.)”

Όμως δεν είναι μόνο η προδοσία της Ορθοδοξίας που περιλαμβάνεται σε αυτό το αισχρό νομοθέτημα ή η φίμωση της όποιας φωνής αντίδρασης στην πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών που κατακλύζουν την Πατρίδα μας, φέρνοντας μαζί τους τζιχαντιστές, εγκληματίες και πολλές ξεχασμένες ασθένειες.

Το εν λόγω νομοθέτημα έκτρωμα είναι ουσιαστικά η de facto νομιμοποίηση όλων των εν Ελλάδι λαθρομεταναστών. Ο Σαμαράς και η κουστωδία του κάνουν πραγματικότητα τα όνειρα των αριστεριστών. Ύστερα από αυτό αναμένεται σύσσωμη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ψηφίσει Αντώνη Σαμαρά, δίνοντας 10 επιπλέον ψήφους στην συγκυβέρνηση. Το νομοθέτημα προβλέπει ότι όποιος λαθρομετανάστης καταγγείλει Έλληνα για εξύβριση «ρατσιστική», θα κερδίζει χρόνο παραμονής στην Ελλάδα, μέχρι να ολοκληρωθεί το δικαστήριο, δηλαδή τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Ενδιάμεσα θα έχει φροντίσει να προλάβει την αθώωση του Έλληνα καταγγελλόμενου, καταγγέλλοντας κάποιον άλλο, παρατείνοντας έτσι επ’ άπειρον την διαμονή του στην Ελλάδα. Έτσι πλέον όλοι οι λαθρομετανάστες θα παραμένουν όσο καιρό θέλουν στην Ελλάδα, ψευδομαρτυρώντας συστηματικώς και κερδίζοντας έτσι την διαμονή τους στην χώρα. 

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails