Saturday, May 16, 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ... ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....!!!

 Μπείτε στα παρακάτω links και κράξτε (χωρίς ύβρεις, διότι τα υβριστικά σχόλια σβήνονται). Κινητοποιήστε όλους όσους ενδιαφέρονται, να διαμαρτυρηθούν έστω και απο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!Μήπως είναι καιρός να εξεγερθούμε;
Κάθε μέρα που περνάει, όσο μένουμε σιωπηλοί και  απαθείς... θα μας σκοτώνουν...

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ... ΠΡΙΝ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ.

Πόπη Σουφλή  

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΠΟΥ ΚΟΨΑΝΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΘΡΟ


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ
ΠΕΘΑΝΑΜΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣ...15/5/15


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ... ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....!!!

Μπείτε στα παρακάτω links και κράξτε (χωρίς ύβρεις, διότι τα υβριστικά σχόλια σβήνονται). Κινητοποιήστε όλους όσους ενδιαφέρονται, να διαμαρτυρηθούν έστω και απο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!

http://www.opengov.gr/ypes/?p=2634

http://www.opengov.gr/ypes/?p=2633

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ελληνική Ιθαγένεια. Το νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση μέχρι και την 25η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00. Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) της εγγραφής του στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης αυτού κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4.

β) της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του.

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με την συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (160 Α΄) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (26 Α΄) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύει,

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (91Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (212 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008 (263 Α΄) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύουν.

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (135 Α΄),

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (63Α΄), 96/2008 (152Α΄), 114/2010 (195 Α΄) και 113/2013 (146 Α΄) όπως ισχύουν ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (80 Α΄),

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.

2. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.


3. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 4α υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4. α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινή δήλωση-αίτηση από τους γονείς του τέκνου και όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

4 comments:

Anonymous said...

ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΕΓΡΑΨΑ.

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΣΤΕ, ΕΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ, ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ.

ΕΙΜΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ, ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΩ. ΕΧΩ ΦΙΛΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΟΤΑΝ ΕΙΤΑΝ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ. ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΚΕΦΘΗΚΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ.

Stavretta Stavretta said...

*ΕΣΤΑΛΕΙ ΜΥΝΗΜΑ ΠΡΟΣ*
*ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ* *& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ*
*υπουργός κος Παναγιώτης Λαφαζάνης*
Tετάρτη 13/5/2015 6:20μμ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=234&language=el-GR
Επικοινωνία με το Υπουργείο
Το μήνυμά σας έχει σταλεί επιτυχώς. Ευχαριστούμε!

ΘΕΜΑΤΑ:
*1ον) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΣ, είναι καί λέγεται ΤΖΑΜΙ‏*
*2ον) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ*

http://stavretta.blogspot.gr/2015/05/1-2.html
https://plus.google.com/109312180618499727008/posts?hl=el

*ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ*

EΛΛHNEΣ ΣTEIΛETE ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΖΑΜΙ.

*ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ*
stavretta

Stavretta Stavretta said...

*ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ*

*Το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι στην Αθήνα (1970 – 2014)*
https://www.youtube.com/watch?v=JvP9wNmcXRw

*Το «επίσημο» Τζαμί και οι «αδελφοί Μουσουλμάνοι» στην Ελλάδα (η συνέντευξη μου στον Δημήτρη Κατσαρό)*
https://www.youtube.com/watch?v=tbifieWPSD4

Stavretta Stavretta said...

*ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ*
*ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ.*
*ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ*
*ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ*
*ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΑΣ ΦΤΑΣΟΥΜΕ 1.000.000 ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ*

https://secure.avaaz.org/el/petition/SYRIZA_GRAFEIO_PROThYPOYRGOY_ANAIRESI_ANAKLISI_KTIVVSIMO_TENENOYS_VOTANIKOS/?eaPTQib

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails