Wednesday, August 21, 2013

ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΙΠΕ “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!!

Το αφεντικό της Πειραιώς με την Εβραία σύζυγο έχει εβραϊκότατο όνομα.. Διαβάστε παρακάτω σχετικές πληροφορίες! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε δίκη σχετική με το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ζήτησε ο συγκεκριμένος νόμος (Ν.3869/2010) να θεωρηθεί αντισυνταγματικός γιατί παραβιάζει την αρχή της ισότητας των Ελλήνων έναντι του νόμου!!!

 
Ζήτησε δηλαδή ο ΜΙΧΑΛΗΣ τα βουβάλια να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα μυρμήγκια…


Η Δικαστής που εξέτασε την υπόθεση θύμισε στον ΜΙΧΑΛΗ πως αρκετά χρήματα έχει πάρει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πως οι τράπεζες λειτουργούν με κάποιους κανόνες και σκοπός τους είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας-και όχι το άρμεγμα του κοσμάκη.
 
Απέρριψε την ένσταση της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με ένα καταπληκτικό σκεπτικό.
 
Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει τα εντελώς αυτονόητα, δηλαδή πως ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και πως τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δι καίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
 
Μέρος του σκεπτικού της απόφασης είναι το παρακάτω κείμενο:
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Αριθμός απόφασης: 289/2013
 
Θέμα: απόσπασμα απόφασης σχετικό με ένσταση αντισυνταγματικότητας Ν.3869/2010.
 
Η εκ των πιστωτριών τράπεζα Πειραιώς ισχυρίζεται ότι ο Ν.3869/2010 είναι αντισυνταγματικός, διότι παραβιάζει την ισότητα που θεσπίζεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος. Αυτή η συνταγματική αρχή αφορά ρύθμιση καταστάσεων ή σχέσεων όμοιων μεταξύ τους, που λόγω της ομοιότητάς τους η αρχή της ισότητας επιβάλλει να νομοθετείται όμοιο θεσμικό πλαίσιο. Το πιστωτικό ίδρυμα ουδόλως δύναται να θεωρηθεί όμοιο με τον πολίτη, καθόσον έχει διαφορετική υπόσταση, φύση, λόγο ύπαρξης, τρόπο λειτουργίας και συντρέχει διαφορετική κοινωνική ανάγκη παρέμβασης στη δραστηριότητά του. Το πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.3601/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 Ν.4021/2011 είναι «επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της». Νόμος ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης του πιστωτικού ιδρύματος (άρθ.5), η άδεια λειτουργίας του χορηγείται και ανακαλείται από την Τράπεζα της Ελλάδας (άρθ.7,8), το πεδίο δραστηριότητάς της ορίζεται από το νόμο (άρ.11), με τον Ν.3864/2010 ιδρύθηκε Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (άρ.2), με τον Ν.4021/2011 ορίσθηκαν μέτρα εξυγίανσης και ενεργοποιήθηκαν συμβατικές ρήτρες αντιμετώπισης περιπτώσεων πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου πιστωτικού γεγονότος ή ισοδυνάμου με αυτό κ.λ.π, θεσμοθετήθηκαν μέτρα εξυγίανσης με στόχο τη σταθεροποίηση του πιστωτικού ιδρύματος και την αποτροπή κινδύνου οικονομικής αστάθειας χάριν της συστηματικής ευστάθειας, προστασία της εμπιστοσύνης των καταθετών στη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρόληψη δημιουργίας συστημικού κινδύνου ή καταστάσεων αποσταθεροποιητικών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν στην τραπεζική και διατραπεζική αγορά ( άρ. 63γ).

Η μεταχείριση αυτή των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον νομοθέτη είναι σύμφυτη με το ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην διατήρηση του οικονομικοκοινωνικού συστήματος, την οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια του συστήματος αυτού και αυτές τις ιδιότητες ο νομοθέτης περιφρουρεί και ενισχύει. Ο πολίτης έχει εντελώς διαφορετική υπόσταση, ατομική και κοινωνική, με πλέγμα ιδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που ρυθμίζονται και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, σ’ εκτέλεση ακριβώς του οποίου θεσπίσθηκε ο Ν.3869/2010 και ειδικότερα των διατάξεών των άρθρων 2 παρ.1«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και 25 παρ. 1 «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους τουκοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπότην εγγύηση του Κράτους, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση αυτού του νόμου. Συνεπώς η ένσταση περί αντισυνταγματικότητας του Ν. 3869/2010 πρέπει ν’ απορριφθεί.
 
ΠΗΓΗ:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Σε ένα άρθρο της Jerusalem Post αναφέρει το ιστορικό του ανωτέρω(σ.σ:όχι του δικού μας) Salas. Ξεκίνησε λέει πάμπτωχος από την Τιχουάνα του Μεξικού. Ήταν ένας αγράμματος βοσκός, τόσο φτωχός που έτρωγε ρίζες και άγριες πατάτες. Μετά πήγε στις ΗΠΑ όπου, όταν έγινε 19, έκανε επενδύσεις στην ... κοσμηματοποιεία και έγινε εκατομμυριούχος (!). 

Δείτε και ΕΔΩ περί της συζύγου του... 

Από την Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας το όνομα Salas καταγράφεται ως όνομα Σεφαρδιτών Εβραίων. Πολλοί από αυτούς έφυγαν (ή διώχτηκαν) από την Ισπανία το 1492 και έφτασαν σε διάφορα άλλα μέρη της ευρώπης μεταξύ των οποίων ίσως και στην κατεχόμενη από τους Οθωμανούς Ελλάδα. Άλλοι άλλαξαν θρήσκευμα και έγιναν καθολικοί για να αποφύγουν τους διωγμούς. 

Στην πιό πρόσφατη εποχή φαίνεται ότι γίνεται και το αντίστροφο. Βρήκα αυτό το αρθράκι όπου ένας Salas από καθολικός (ξανα)γίνεται εβραίος και μάλιστα ηγετικό στέλεχος κάποιας συναγωγής στην Τιχουάνα . (Μάθημα εθνικής πολιτικής που αφορά τους εκτουρκισμένους έλληνες). 
Απ' ότι λέει το άρθρο εκεί ορισμένοι άλλοι καθολικοί έγιναν εβραίοι. (Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό).
http://www.jewishjournal.com/travel/article/tijuana_a_tale_of_two_synagogues_20010907/
'When I was a child, I was very poor. To eat I yanked out roots from the ground or wild potatoes, whatever I found. And I told myself, "I have to find a way to become rich.'" Carlos Salas Diaz has accomplished the self-fulfilling prophecy that he made when he was an illiterate shepherd in central Mexico. After immigrating to the United States when he was 19, he invested in various businesses, notably jewelry, which made him a millionaire.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails