Thursday, June 12, 2008

ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΘΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΘΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Κ. διευθυντά, δεν ήτο το γεγονός τυχαίον ότι το 1923 ιδρύθη το κοσμικόν Τουρκικό κράτος-έθνος υπο του Εβραίο-Ισπανού Ντομνέ ενώ κρυφίως ήτο Σαμπαταϊστής, γνωστού ως Μουσταφά Κεμάλ ενώ το πραγματικό όνομα του ήτο Γιόχαμ (Ιωακείμ) Μπέϊ μέλους της Σιωνιστικής οργανώσεως CUP γνώστης ως ΕΕΠ (Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου) που ιδρύθη το 1890 εις το Παρίσι από Σιωνιστές Ιλλουμινάτους Διαφωτιστές.

Το πρώτον ερρίφθη η ιδέα περί ιδρύσεως κοσμικού Τουρκικού έθνους-κράτους από τον Σιωνιστήν Εβραίον Σεϊχ Βεσδρεδίν Σεμαβί με συνεργάτες του τους Εβραίους Αβραάμ Σούσα και Χου Τολάν Κεμαλί μελών της Σιωνιστικής μυστικής οργανώσεως που υπάρχει ως σήμερον με το όνομα “Αχιλέρ” που ελέγχει τους Γκρίζους Λύκους. Ούτοι με πρόφασιν την Ισλαμικήν μεταρρύθμισιν διέδιδον την έκλυσιν των ηθών, εκ Σμύρνης Σαμπατάι Σεβή που σήμερον πιστεύουν οι Νεότουρκοι Κεμαλιστές, και διεκηρύττον την εγκαθίδρυν της “Ηγεμονίας του Ισραήλ”.

Επί Σουλτάνου Μωάμεθ Α' (1413-1421) οργάνωσαν άτακτα στίφη απο χιλιάδες στρατιώτες προς ανατροπήν του Σουλτάνου και δια σφοδρών επιθέσεων καταστέφον δια πυρός και σιδήρου τις Δυτικές περιοχές του Οθωμανικού κράτους, δύο φορές ενίκησαν τον στρατόν του Σουλτάνου με σκοπόν την ανατροπήν και κατάληψιν της εξουσίας. Όμως μετά απο 2-3 έτη πολέμου προς ανατροπήν του Σουλτάνου μη δεχόμενοι οι τοπικοί πληθυσμοί τις διακηρρυσόμενες ιδέες περί ανηθικότητας και διακηρύξεως περί “Ηγεμονίας του Ισραήλ” εξεγέρθησαν και υπο τον πρίγκηπαν Μουράτ κατώρθωσαν να κατατροπώσουν τους επαναστάτες μεταρρυθμιστές. Τούτου συνεχιστές ήταν το 1922 οι Σαμπαταϊστές Κεμαλιστές ιδρυτές του κοσμικού Κεμαλικού Έθνους-κράτους που επέβαλον την Ισλαμικήν μεταρρύθμισιν του 1923.

Ο προφήτης Σαμπατάϊ Σέβη εγεννήθη εις την Σμύρνη την 9-8-1926 Εβραίος την καταγωγή, ησπάσθη τον Ισλαμισμόν λαβών ως Ντονμές το όνομα Αζίζ Μεχμέτ ενώ προέτρεπεν και τους άλλους Εβραίους να ασπασθούν τον Μωαμεθανισμόν, ενώ κρυφιώς ήτο Ταλμουδιστής-Ιουδαϊστής, διέδιδεν ότι δεν είναι τίποτε η αμαρτία, διεφθείρεν τα ήθη και διέσπειρεν την διαφθορά, ότι πρέπει να καταργηθεί η Παλαιά Διαθήκη και να επιβληθή σεξουαλική απελευθέρωσις λέγοντας ότι θα λυτρωθούν αι αμαρτίες. Διεκήρρυττεν ότι είναι ευλογημένος από τον Θεόν να καργήση το απαγορευμένον και ότι από τον Θεόν προορίζεται να κυβερνήση το Οθωμανικόν κράτος.

Όμως ο στενός συνεργάτης του Εβραιοπολωνός Ναττάν Γκαζάττι επρόδωσεν εις τον Σουλτάνον τις ιδέες και διακηρύξεις του Σαμπατάν Σεβή και τους σκοπούς του με αποτέλεσμα ο Σουλτάνος βα τον εξορίσει εις ένα χωριόν της Αλβανίας όπου και απεβίωσεν μετά από ολίγα έτη, όμως παρέμεινεν ως προφήτης μιας Ισλαμικής αιρέσεως των Σαμπαταϊστών ποτ μέλη της ήταν και οι Νεότουρκοι Κεμαλιστές.

Τον “Προφήτην” Σαμ Τατάι Σεβή διεδέχθη ο Ναττάν Γκαζζάττι Πολωνοεβραίος, τούτον ο Ρέμπε Μπερεχιάχ και τούτον ο Ιακώβ Φράνκ κ.τ.λ. Έως ότου το 1890 συνεστήθη εις το Παρίσι από Ντονμέδες Εβραίους το κομιτάτον των Νεότουρκων γνωστόν ως CUP ή ΕΕΠ Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου και το 1923 κατέλαβεν την εξουσίαν και ανέτρεψεν τον Σουλτάνο επιβάλλοντας δικτατορικόν καθεστώς. Με δικτάτοραν τον μέθυσον και ομοφυλόφιλον Εβραίον Ντονμέν Γιόχαϊμ-Ιωακείμ Μπέι με το ψευδώνυμον, Μουσταφάς Κεμάλ, που διατηρείται έως σήμερον.

Το 1900 συνήλυεν εις το Παρίσι το μέγα συνέδριον των φιλελέυθερων Οθωμανών και τον Οκτώμβριο 1909 συνήλθεν έτερον μυστικόν συνέδριον των απανταχού Νεότουρκων όπου απεφασίσθη.

1) Να διαιρεθή μεταξύ των μελών ο πλούτος του Τουρκικού κράτους, 2) Να θραυσθή και περιορισθή η δύναμις της θρησκείας (Ισλαμισμού), 3) Να χωρισθή το Χαλιφάτον απο το Σουλτάνον και 4) Να καταργηθή η βασιλεία και να εγκαθιδρυθή Δημοκρατία, όμως εγκαθιδρύθη δημοκρατικοφανές δικτατορικόν κράτος.

Κορυφαία μέλη του κινήματος των Νεότουρκων ήταν οι Ντονέδες Εβραίοι: 1) Γιόχαμ (Ιωακείμ) Μπέι με το ψευδόνυμον Μουσταφάς Κεμάλ, 2) Αδάμ Φράιχερ ή Μπλάουερ ή Γκλάουερ με το ψευδόνυμον Ρούντολφ Χάινριχ Φον Σεμποντερντορφ ιδρυτής του Τάγματος της Θούλης-Ναζιστής Αποκρυφιστής αρχηγός των Ροδόσταυρων της Κωνσταντινουπόλεως και της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου Αυστραλοσαξωνοεβραϊκής καταγωγής., 3) Μπαζίλ Ζαχάρωφ έμπορος όπλων Ρωσσοεβραίος, 4) Κρίστιαν Ρακόβσκυ Ουκρανοεβραίος, μελετητής των Βαλκανίων, 5) Τεφβήκ Ρουρδή Αράς ΥΠΕΞ το 1922 μέλος της 3ης κομμουνιστικής Διεθνούς ή Κομιτέρν του 1923 και εκπρόσωπος του Τουρκικού Κ.Κ εις το σθνέδριον, μέλος ήτο και ο Κεμάλ, 6) Ισραέλ Γκέρφαλντ Ρωσσοεβραίος με το ψευδώνυμον Αλεξάντερ Πάρβους, 7) Ναφθαλί Φρενγκέλ Ρωσσοεβραίος πλούσιος έμπορος ξύλου, και πράκτωρ των Σοβιέτ εις Κωνσταντινούπολιν, 8) Δρ. Ναζίμ, 9) Νουζμέτ Φαϊκ, 10) Μουσταφάς Αρίφ, 11) Σουκρού Μλεμπά, 12) Χαλήντ Εντίπ Αντιβάρ, 13) Αχμέτ Εμίν Γιαλμάν, 14) Μεχμέτ Καμπαντζί, 15) Νιζίμ Μαζλιάχ, 16) Βιτάλι Φαραντγί, 17) Μωυσής Κώχεν με το ψευδόνυμον Μουνίς Τεκινάλπ, 18) Μεχμέ Καβίτ Μπέι, 19) Τζεμάλ Βαχαεμπίν Σχακίρ, 20) Εμβέρ Πασσάς Πολωνοεβραίος, 21) Ταλάαντ Πασσάς γυφτοεβραίος, 22) Δζαβίντ Μπέι, 23) Χαλήλ Μπέι γυφτοεβραίος, 24) Μεχμέτ Σερίφ γυφτοεβραίος, 25) Μπεζαμίν Τσακίρ, 26) Ινονού Ισμέτ, 27) Μπαγιάρ κ.τ.λ.

Τον Αυγουστον 1914εις το Ερζερούμ έγινεν το συνέδριον του κομιτάτου των Νονμέδων Νεότουρκων Εβραίων και απεφασίσθη η εξόντωσις των Χριστιανικών Ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και του Πόντου με ηθικούς αυτουργούς τον Γιχαίμ Μπέι με το ψευδόνυμον Μουσταφάς Κεμάλ και τον συμβουλόν του Ναφθαλί Φρένγκελ Ρωσσοεβραίων και εκτελεστήν τον Μασόνον Εβραιογερμανόν Όττο Σάντερς Αίμμανς Στρατηγόν του Γερμανικού στρατού.

Περικλής Τιφτιξής Θήβαι

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Στόχος" την 15 Μαϊου 2008.

Saturday, June 7, 2008


Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν την καθιέρωση της Ελληνικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Hellenic Quest λέγετε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίσεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.

Η μέθοδος διδασκαλίας συνιστάται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται απο την μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, ο Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπα σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητα της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνέυμα και την γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά απο διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως.

Αυτές οι ιδιότητες τηες Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλτ και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησάυριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων μας, και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε απο την διαπιστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές.

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση.

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμματικές, σημαίνουν, δηλαδή κάτι, απλώς επειδή έτσι “σημφωνήθηκε” μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν.

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. Η λέξη ενθουσιασμός=εν-Θεώ, γεωμετρία=γη + μετρώ, προφητεία=προ+φάω, άνθρωπος=ο αναρθρών (ο αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος, Γνώσεως και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιυτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα, ΟΠΩΣ: τηλέ, λάνδη=....LAND, ΓΕΩ....,νάνο, μικρό, μέγα, σκοπό.... ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κύκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ...., ΓΡΑΜΜΑ...., ΣΥΝ...., ΣΥΜ...., κ.λ.π.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ CD=COMPACT DISK=ΣΥΜΠΑΚΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ.

Οι ηλεκτροκικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα “μη οριακή”, δηλαδή ότι μόνο σε αυτήν δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στι νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι' αυτούς τους λόγους Ισπανοι Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η Επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κάνεις για Ενωμένη Ευρώπη είναι σαν να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα. Για να μαθαίνουν σιγά-σιγά την αλήθεια οι απληροφόρητοι.

Η είδηση προέρχεται απο την εφημερίδα "Στόχος" 15 Μαϊου 2008.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails