Sunday, December 7, 2008

ΧΑΖΑΡΟΙ

Ποιοι, και τί ήταν ακριβώς οι Χάζαροι.
Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται εκτενής έρευνα που σε αυτή όμως την περίπτωση γίνεται πιο δύσκολη εξ' αιτίας της λιγοστής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Είναι φανερό ότι έχουν γίνει εσκεμμένες προσπάθειες στο πέρασμα των αιώνων για να εξαλειφθεί κάθε ίχνος αυτής της κάποτε μεγάλης~εμπορικής αυτοκρατορίας, "που ήταν τοποθετημένη στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης ανάμεσα στον Καύκασο και τον Βόλγα και πάνω στον τερά¬στιας εμπορικής σημασίας δρόμο που ένωνε την Κίνα με την Ευρώπη, γνωστό με το όνομα "Δρόμος του Μεταξιού".
Με τον όρο μεγάλο εμπορικό έθνος αναφέρομαι στο παρελθόν γιατί σαν έθνος οι Χάζαροι δεν υπάρχουν πια. Ο λαός όμως εξακολουθεί να ζεί και να ευημερεί, διαθέτοντας έναν πανίσχυρο σκληρό πυρήνα με δυνατότητα άσκησης επιρροής πάνω & ολόκληρη την Υφήλιο. Αυτή είναι επιγραμματικά η ιστορία τους.
Η στρατηγική θέση της αυτοκρατορίας των Χαζάρων πάνω στον Δρόμο του Μεταξιού ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εδραίωση της επιρροής τους όχι μόνο στην περιοχή της Μικρός Ασίας, αλλά και σε ολόκληρο τον τότε πολιτισμένο κόσμο, περίπου από τον 7ο ως τον 13ο αιώνα μ.Χ. Όλοι οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης είχαν κατά καιρούς συναλλαγές με τους Χάζαρους, τους οποίους θεωρούσαν πολύτιμους εμπορικούς εταίρους. Ο βασικός όμως λόγος της συνεργασίας ήταν γιατί αποτελούσαν οχυρό ενάντια στην αραβική επέκταση στην ανατολική Ευρώπη. Οι Χάζαροι είχαν διακριθεί εκτός από το εμπόριο και στην τέχνη του πολέμου. Ήταν δεινοί πολεμιστές και διέθεταν τέλεια οργανωμένο στρατό, ικανό να προασπίσει τα εδάφη τους. Έτσι έγιναν οι φυσικοί σύμμαχοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων εναντίον των αραβικών εθνών φορέων του Μωαμεθανισμού (ή των φυλετικών ομάδων πού διέδιδαν τον Ισλαμισμό). Οι φιλικές επαφές με την Δύση αποτέλεσαν για τους Χάζαρους την κύρια πηγή εσόδων (από το εμπόριο) την οποία και εκμεταλλεύθηκαν και για πολιτικούς σκοπούς. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο. Ο ιστορικός νόμος υπαγορεύει ότι κάθε έθνος πρέπει να αυτοπροστατεύεται και να αναπτύσσεται. Οι Χάζαροι όμως ήταν κάτι περισσότερο από μία συνηθισμένη φυλή. Οι στόχοι και τα σχέδια τους ήταν πέρα από αυτό που μπορούσαν να συλλάβουν με την συμβατική λογική τους τα υπόλοιπα έθνη της εποχής εκείνης καθώς και τα έθνη - κράτη των μεταγενεστέρων εποχών.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους των Χαζάρων πρέπει πρώτα να πάρουμε μία ιδέα για τον πολιτισμό τους, ο οποίος σε μερικά σημεία ομοί¬αζε με τον Σαμανισμό και σε κάποια άλλα υπήρξε μοναδικός. Ο πνευματικός κόσμος ήταν γι αυτούς καθημερινό βίωμα και όχι μέρος μίας θρησκευτικής δοξασίας όπως συμβαίνει στον μονοθεϊσμό. Η μοναδικότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι οι Δυτικοί τους θεωρούσαν υπολογίσιμη δύναμη παρ' ότι οι Χάζαροι ήταν παγανιστές και για αυτό στα μάτια τους φάνταζαν κατώτεροι. Η αδυναμία να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τις ικανότητες και την πραγματική ιδιοσυ¬στασία των Χαζάρων θα καθιστούσε αυτούς τους λαούς εύκο¬λη λεία στις ορέξεις των δαιμό¬νιων αυτών ανθρώπων. Αντίθετα με άλλους παγανιστικούς λαούς οι Χάζαροι ήταν αρκετά προηγμένοι, διέθεταν άρτια οργανωμένο εμπορικό δίκτυο και έκαναν χρήση εξελιγμένων εμπορικών πρακτικών.
Οι Χάζαροι δεν ανήκαν σε καμία από τις μεγάλες θρησκείες γι' αυτό και οι Δυτικοί δεν τους θεώρησαν ως απειλή για τα συμφέροντα τους. Αντιθέτως το εμπόριο ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς γνώρισε μεγάλη άνθιση. Όμως οι εκπρόσωποι των τριών κυρίαρχων δογμάτων, του χριστιανικού, του εβραϊκού και του μουσουλμανικού θέλησαν να προσηλυτίσουν τους Χάζαρους. Ο καθένας στην δική του πίστη. Και οι Χριστιανοί και οι Άραβες είχαν βλέψεις.στην αυτοκρατορία των Χαζάρων. Ήταν γι' αυτούς ένας πολύτιμος λίθος τον οποίο ποθούσαν να αποκτήσουν. Ήξεραν όμως ότι δεν ήταν σε θέση να την κυριεύσουν. Και οι δυο πλευρές είχαν κάνει απόπειρες στο παρελθόν. Αυτές οι απόπειρες δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Οι Χάζαροι είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν επιδρομές νομαδικών φύλων που εμπόδι¬ζαν την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Είχαν βέβαια αντιληφθεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις τρεις μεγάλες θρησκείες και τις προσπάθειες να τους προσηλυτίσουν. Αφιέρωσαν λοιπόν, πολλή σκέψη για να χαράξουν τον δικό τους άξονα δράσης σ' αυτό το πολιτικό παιχνίδι.
Ο επίσημος, αλλά όχι και πραγματικός ηγέτης των Χαζάρων ήταν ο μονάρχης τους στον οποίον είχαν δώσει την προσφώνηση: "Χάγκαν" . Η επιλογή του γινόταν (λίγο - πολύ) κατά τύχη, από τους πραγματικούς εξουσιαστές της χώρας, η ταυτότητα των οποίων παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη.
Ξέρουμε μόνο γι' αυτούς ότι προέρχονταν από την εύπορη τάξη των εμπόρων και ότι εξασκούσαν μαγεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δρούσαν σαν μία αποκρυφιστική, μυστική ομάδα.
"Μέρος της κουλτούρας του λαού των Χαζάρων ήταν και η "ανταλλαγή ταυτότητας" με αγνώστους. Αυτό συνέβαι¬νε συνήθως κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών. Οι νυχτε¬ρινοί καταυλισμοί ήταν τόποι συνάντησης για τους Χάζαρους. Δίπλα στην φωτιά, οι κουρασμένοι ταξιδιώτες αντάλλασσαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την οικογένεια, τις δουλειές κτλ. Αρκετές φορές κατέληγαν να τις ανταλλάξουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο ένας έπαιρνε το παρελθόν του άλλου και ζούσε την υπόλοιπη ζωή του με διαφορετικό όνομα, διαφορετική οικογένεια και τρόπο ζωής.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού τους. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί ενώ οι Χάζαροι εξέλειπαν ως έθνος, μπόρεσαν να επηρεάσουν το μέλλον του κόσμου.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ
Έπρεπε λοιπόν να θέσουν σε εφαρμογή κάποίο σχέδιο. Οι συνεχείς πόλεμοι και αψιμαχίες στα σύνορα της επικράτειας τους, σταδιακά τους εξαντλού¬σαν και διατάρασσαν το εμπόριο που τους είχε προσδώσει κύρος στις σχέσεις τους με τα άλλα έθνη. Η ηγετική ομάδα κατέστρωσε ένα πρωτοποριακό και τολμηρό σχέδιο που απαιτούσε απόλυτη μυ¬στικότητα για να επιτύχει. Ήταν άγ¬νωστο πόσο οι μυημένοι θα κρατού¬σαν το στόμα τους "σφραγισμένο". Ίσως έως ότου αποκτούσαν αδιαμφι¬σβήτητη δύναμη, και ίσως για πάντα. Το πρώτο στάδιο του σχεδίου τους περιλάμβανε μία "πολεμική" συνάντη¬ση. Δηλαδή, μια αντιπαράθεση των μεγαλύτερων θεωρητικών του Μω¬αμεθανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Στάλθηκαν προσκλή¬σεις στους εκπροσώπους και των τριών δογμάτων να παραστούν ενώ¬πιον του Χάγκαν μέσα σε διάστημα τριών ετών, διορία που κρίθηκε απα¬ραίτητη για να προετοιμαστούν και να μάθουν την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των Χαζάρων. Σκοπός της συνά¬ντησης ήταν να εκθέσει ο καθένας τα πλεονεκτήματα του θεωρητικού και τελετουργικού μέρους της δικής του θρησκείας ώστε ο Χάγκαν να απο¬φασίσει ποιο δόγμα θα ασπαζόταν ο λαός του για να γίνει δεκτός στον πολιτισμένο κόσμο.
Τα πράγματα ήρθαν όπως ακρι¬βώς τα περίμεναν. Οι αντιπρόσω¬ποι ανέπτυξαν την επιχειρηματολο¬γία τους και πίστεψαν (ο καθένας ξεχωριστά) ότι είχαν νικήσει και ότι ο Χάγκαν θα επέλεγε το δικό τους δόγμα, ως το βασικό δόγμα του λαού των Χαζάρων. Οι έξοχοι διπλωματικοί χειρισμοί του Χάγκαν και των συμ¬βούλων του είχαν φυτέψει βαθιά τον σπόρο της εμπιστο¬σύνης στο μυαλό των λογίων επισκεπτών τους.
Τα λάφυρα της διανοητικής αυτής νίκης των Χαζάρων ήταν σπουδαία. Οι ιεραρχίες και από τις τρεις θρησκείες δέχτηκαν Χάζαρους στον εσωτερικό τους πυρήνα και τους αποκάλυψαν τις μυστικές επιδιώξεις των χωρών τους.


ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ
Η μυστική δράση των Χαζάρων διατηρούσε πάρα πολύ καλά το απόρρητο της και από τα τρία δόγματα, καθώς το καθένα αγνοούσε τι συνέβαινε στα άλλα δυο. Δρώντας λοιπόν εκ των ενδω οι Χάζαροι χειρίζο¬νταν τις καταστάσεις προς το συμφέρον τους, αυξάνοντας την επιρροή τους στις διεθνείς εξελίξεις από εκείνη την εποχή ως τις μέρες μας. Η αυτοκρατορία τους είχε πια εκπληρώσει τον σκοπό της ύπαρξης της. Οι Χάζαροι με την πάροδο του χρόνου παρείσφρυσαν στους γειτονικούς λαούς υιοθετώντας τα έθιμα και την κουλτούρα τους. Προχώρησαν μάλιστα και στην ίδρυση ξεχωριστών μυστικών ταγμάτων σε κάθε θρησκεία. Ο εσώτερος κύκλος της ηγετικής κάστας των Χαζάρων δημιούργησε ένα δίκτυο ελέγχου στα υψηλότερα κλιμάκια κάθε θρησκευτικού οργανισμού. Αιώνες πέρασαν χωρίς να το πάρει είδηση και ο πιο φημισμένος λόγιος της κάθε μίας θρησκείας.
Οι τρεις μυστικές αδελφότητες που ίδρυσαν οι Χάζαροι ήταν η Μουσουλμανική Αδελφότητα, το Τάγμα των Νάϊτων και οι Σιωνιστές. Αυτές έπηρεαζονταν από εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους καθόριζαν αφανείς δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές λειτουργούσαν κάτω από αυστηρότατο ιεραρχικό έλεγχο. Ο σκοπός ήταν να μην ξεπεράσει καμία αδελφότητα σε ισχύ τις άλλες δύο. Γι' αυτό συνάπτονταν συνεχώς συνθήκες που κρατούσαν τις ισορροπίες ανάμεσα στις αδελφότητες. Παραδείγμα¬τος χάριν, οι Ναΐτες πολεμούσαν τους Μουσουλμάνους. Η Εκκλησία αντάμειψε την γενναιότητα τους στο πεδίο της μάχης δίνοντας τους εκτάσεις γης. Οι Εβραίοι (Χάζαροι) έμποροι τους δάνεισαν χρήματα για να εγκαθιδρύσουν φεουδαρχικό σύστημα. Σαν αντάλλαγμα οι Ναΐτες τους παραχώρησαν προνόμια στην διεξαγωγή του εμπορίου. 'Οσο περνούσε ο χρόνος, οι έμποροι πλούτιζαν και δάνειζαν βασίλεια και άλλους οργανισμούς με επιρροή. Συν τοις άλλοις, έγιναν και οι πιστωτές της Ευρώπης. Συνήθιζαν να δίνουν πολεμικά δάνεια και στους δύο αντιπάλους. Έτσι βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του νικητή. Η αλήθεια είναι ότι ο πλούτος τους έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των πολέμων.
Ο Βασιλιάς της Γαλλίας και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που εκείνη την εποχή είχε την έδρα της στην Αβινιόν, έβλεπαν με πολλή ανησυχία τους Ναΐτες να αποκτούν ολοένα και περισσότερη δύναμη. Τους θεώρησαν απειλή στην δική τους κυριαρχία. Αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος. Κατέσχεσαν τις περιουσίες τους και εκτέλεσαν πολλά μέλη του τάγματος. Όσοι από αυτούς απέμειναν ρίζωσαν στα μεσαία στρώματα. Από εκεί ξεφύτρωσαν μικρότερα τάγματα, παρακλάδια του παλαιότερου Ιπποτικού Τάγματος. Ένα από αυτά ήταν και οι Ελευθεροτέκτονες. Αυτά οργάνωσαν συνωμοσίες και υποκίνησαν λαϊκές εξεγέρσεις με αποκορύφωμα την Γαλλική Επανάσταση που έφερε μια νέα αυγή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έως τις μέρες μας υπάρ¬χουν, και διαδραματίζουν βασικό ρόλο οικογένειες που συμμετείχαν σ' αυτή την αναπόφευκτη χειραγώγηση της μάζας, δήθεν στο όνομα της δημοκρατίας, για να αποκτήσουν επιρροή και εξουσία. Ποια είναι η σχέση τους με την αρχαία δύναμη των Χαζάρων λίγοι είναι σε θέση να γνωρίζουν. Ορισμένοι εντοπίζουν αυτήν την σχέση στους "Ιλλουμινάτους". Τουλάχιστον όσον αφορά στα δυτικοχριοτιανικά εσωτεριστικά τάγματα ίσως αυτό να αληθεύει. Υπάρχουν όμως στοιχεία που θολώνουν την εικόνα. Συγκεκριμένα λέγεται ότι ο Β' Παγκόσμιος ήταν το αποτέλεσμα αποσχιστικών τάσεων μέσα στους κόλπους του Τάγματος. Οι Βαυαροί Ιλλουμινάτι που ίδρυσε ο Βάϊσχαουπτ (Εβραίος) προσπάθησαν να ανατρέψουν το αρχικό επίσημο τάγμα. Όποια όμως πλευρά κι αν επικρατούσε, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο σύμφωνα με τις μεθόδους των Χαζάρων. Μπορεί οι σημερινές δυτικού τύπου δημοκρατίες να έχουν υλιστικά κίνητρα και να επιδιώκουν βασικά τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη, οι δυνάμεις όμως που τα ξεκίνησαν όλα αυτά έχουν σαν τελικό στόχο την κυριότητα και τον έλεγχο των ψυχών της ανθρωπότητας. Για να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειες τους πρέπει με κάθε μέσο, όσο ύπουλο και αν είναι αυτό να εμποδίσουν τις ψυχές των ανθρώπων να αφυπνιστούν. Με την επιβολή πολιτιστικών προτύπων που βασίζονται μόνο στην ύλη, οι ψυχές που πέφτουν σε λήθαργο προσφέρονται βορά σε ανώτερες οντότητες οι οποίες για να διατηρηθούν στην ζωή απορροφούν ψυχική ενέργεια "Όμως, όπως η ύλη, έτσι και το πνεύμα δεν καταστρέφεται. Ωστόσο, η κατάσταση του μπορεί να μεταλλαχθεί και να απορροφηθεί η ενέργεια του. Είναι στο χέρι όλων μας να επαγρυπνούμε ενάντια στους κινδύνους που μας περιστοιχίζουν. Είτε αυτοί είναι υλικοί είτε είναι άϋλοι.
Το παρόν είναι απόσπασμα ενός άρθρου που έγραψε και δημοσίευσε ο Άλλαν Κουκ (Allan Cooke), τον Σεπτέμβριο του 1990.

11 comments:

keraunoforos said...

Πολύ σημαντικές ιστορικές πληροφορίες.

Πολλές από αυτές τις πληροφορίες τις αντλούμε από το βιβλίο του Ουγγροεβράιου (Ασκενάζυ-Χαζαροεβραίου αγγλικής ηπικοότητας) Αρθουρ Κόεστλερ. Το βασίλειο των Χαζάρων είχε καλές σχέσεις σχετικά με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και μερικές φορές πολέμησε και με το χαλιφάτο της Βαγδάτης στο Καύκασο το οποίο και απώθησε. Διπλωματικές σχέσεις και συνοικέσια υπήρξαν μεταξύ των βασιλικών οίκων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και των Χαζάρων. Ακολούθως το βασίλειο των Χαζάρων διαλύθηκε από τις επιδρομές των Ρως, (Σκανδιναβοί πρόγονοι εν μέρει των σημερινών Ρώσων). Οι Χαζοροεβράιοι μετοίκησαν στην Ανατολική και κεντρική Ευρώπη δημιουργώντας τις πρώτες εβραικές παροικίες σε Ουγγαρία, Πολωνία Αυστρία Γερμανία και αλλού. Τα κράτη αυτά ήθελαν να πυκνώσουν τον πλυθησμό τους και για αυτό προσέλκυσαν τους Χαζαορεβραίους οι οποίοι μετέπειτα αναμείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό με σλαβικούς πλυθυσμούς. Οι Χαζαροεβράιοι αυτοί λοιπόν ονομάστηκαν "Ασκενάζι" (Ασκενάζ σημαίνει Γερμανία στα εβραικά)για να δηλώσουν τους Εβραίους της Ανατολικής Ευρώπης. Άσκησαν και ασκούν τεράστια οικονομική και πολιτιστική (υποκουλτούρα hollywood) επιρροή στην Ευρώπη αρχικά και σε όλο το κόσμο σήμερα. O oίκος των Rotchild είναι χαζαροεβραικής προελευσης. Ο Bayer Amchel Bauer ιδρυτής του οίκου ήταν ο πρώτος διεθνής γερμανοεβραίος τραπεζίτης. Ο πατέρας του Moses Amchel Bauer τον προόριζε αρχικά για ραββίνο.

Ο Άντον Ρούμπινσταιν (μουσικοσυνθέτης) Αλβέρτος Αινστάιν, Καρλ Μαρξ, Χένρυ Κίσιγγερ, Μαντλίν Ολμπράιτ, George Soros, Σίγκμουντ Φρόυντ και πολλοί άλλοι είναι ασκενάζυ εβραίοι.

Το βιβλίο του Άρθουρ Κόεστλερ από το οποίο αντλούνται αυτές οι πληροφορίες ονομάζεται "Η 13η φυλή" δηλώνοντας έτσι την εβραική θρησκεία των Χαζάρων και την μη σημιτική, εθνολογική τους προέλευση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Σιωνιστές εξαφάνησαν το βιβλίο από την αγορά. Να σημειώσουμε ότι ο Κόεστλερ "αυτοκτόνησε" το 1983 σπίτι του στο Λονδίνο μαζί με τη γυναίκα του.

Σήμερα το 90% του πλυθυσμού του Ισραήλ είναι ασκενάζυ εβράιοι συνεπώς δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη γη της Παλαιστίνης αφού εκτός των άλλων δεν έιναι γνήσιοι (σημίτες) εβραίοι. Ο ρατσισμός τους είναι πασιφανής ακόμα και σε Ιουδαίους μη χαζαρικής προέλευσης όπως οι Σεφαραδίτες.

haris210671 said...

γιατι εξαφανιστηκε το βιβλιο?το βιβλιο υπαρχει και μαλιστα παντου στην αμερικη θα το βρειτε σε ολα τα μεγαλα βιβλιοπωλεια και κοστιζει 15 $

Anonymous said...

Ειναι αστειο, να ξεκιναει το αρθρο με την πληροφορια οτι δεν υπαρχουν.... πληροφοριες, παρα ελαχιστες, και παρ' ολα αυτα να μαθαινουμε τετοιες λεπτομερειες !!!!
Μηπως πρεπει να ειμαστε λιγο πιο σκεπτικιστες, με ολο αυτο τον ποταμο "μυστικων" πληροφοριων που κυκλοφορουν ευρεως με ολα τα μεσα, και εμεις νιωθουμε "βαθεια πληροφορημενοι... ?
Μπορει βεβαια να κανω και λαθος....

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Αγαπητε φίλε που άφησες το τελευταίο σχόλιο σου λέμε το εξής.Ρίξε μια ματιά το πόσα γνωρίζουμε για τις αυτοκρατορίες του παρελθόντος της εποχής των Χαζάρων και θα καταλάβεις το πόσο λίγα γνωρίζουμε για του Χαζάρους.Μόνο ένα βιβλίο.Τίποτα άλλο.

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Δεν μπορούμε να κάνουμε καν διασταύρωση πηγών.

Anonymous said...

δεν νομιζω οτι είναι και πολύ "έξυπνο" να τους θεορούμε "χαζοεβραίους" .... γιατί αν είναι αυτοί χαζοί, εμείς που μας ελέγχουν, πολιτικά, οικονομικά, ενώ "αρμενίζουμε" αλλού για αλλού, τι είμαστε ???? !!!!!
επίσης να μη ξεχνάμε τον απόλυτο έλεγχο που δεχθήκαμε οικειοθελώς στο θέμα "πίστη", μιας και κοπτόμαστε 2000 χρόνια τώρα .... "είναι ο ιησούς ο γιός του γιαχβέ ??? είναι ο μεσσίας των εβραίων ????"
μετατραπήκαμε οικειωθελώς σε εβραική αίρεση .... και το έχουμε καταευχαριστηθεί !!!!!!
.... φαντάσου γέλια που κάνουν οι εβραίοι κάθε φορά που μας ακούνε να τους βρίζουμε, την ίδια στιγμή που ακούμε με ευλάβεια τη παλαιά διαθήκη τους !!!!!!
αυτό είναι που λένε, "είμαστε για τα μπάζα" .....

ας σταματήσουμε επιτέλους να κατηγορούμε την επίθεση των άλλων, και ας ασχοληθούμε με τη δική μας ανύπαρκτη άμυνα .... που περιμένουμε να έρθει απο κάποιο άλλο πλανήτη (?!?!?!) ... (ενώ συνεχίζουμε να σταυροκοπιόμαστε ασταμάτητα !!!!!)

Unknown said...

Συμφωνώ με όσα είπε ο Ανώνυμος,!!!!!!
Είναι καιρός να κάνουμε την αυτοκρητηκιμας(που δεν την κάνουμε ποτέ) και να ξαναγίνουμε πάλη Ελληνες,οι πηστευοντες στην πατρώα θρησκεία,και στο δίκαιο της ύπαρξης μας.

Anonymous said...

ΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ''ΕΛ'' ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΟΥΝ...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ said...

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Φίλοι μου,
Μετά από τέσσερα χρόνια διαβίωσης κι εργασίας στο Ισραήλ, στο Τέλ Αβίβ = πόλη της άνοιξης, σας διαβεβαιώ ότι το βιβλίο του Άρθουρ Κέσλερ "Η Δέκατη - τρίτη φυλή" τομπρομηθεύτηκα στην Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα, επειδή είναι απλαιά έκδοση το εντόπισα σε παλιοβιβλιοπωλεία στα αγγλικά στο Ισραήλ και το εκτύπωσα στα αγγλικά από το διαδίκτυο.
Στο Ισραήλ η πλειονότητα του
"ιουδαϊκού" πληθυσμού δεν είναι "Ασκεναζύ", πρόκειται περί "πολυφυλετικού" πληθυσμού, με όσους είναι "ιουδαϊκού θρησκεύματος", με κοινό πολιτισμικό - θρησκευτικό τους στοιχείο την "ιουδαϊκή" θρησκεία.
Το ερώτημα "ιουδαϊκή θρησκεία", καταγωγή της, προσωπικότητες, ιστορικές και αρχαιολογικές πηγές επιδέχεται πολύ ανάλυση. Λάβτε υπ΄ όψιν ότι το ισραηλινό "σύνταγμα¨η Τορά ή "Βίβλος" ή "Παλαιά Διαθήκη" γράφτηκε αποσπασματικά, σε διαφορετικές περιοόδους κάθεκαφάλαιό της, σε μια μυθοποιητική προσπάθεια και μας περίήλθε σε τέσσερεις διαφορετικές εκδόχές, ανάλογα με τις επιδιώξεις των εκάστοτε κρατούντων, την Ε (ελοχίμ = θεοί), τη J (Γιαχβέ, βαβυλώνιος θεός Ιάου ή Γιάχου), τη D (εκ του Δευτερονομίου) και την Ρ (εκ του priest = ιερέας).
Πάντως ιδιαίτερα "θρησκευόμενοι" Ασκεναζύ (εξ Ασκανίας του Καυκάσου, όπως ναφέρετια στην Ιλιάδα, ...ο εξ Ασκανίας, Ασκάνιος ο θυοειδής ...) φέρουν ενδυμασία που παρομοιάζει με αυτή των τουρκογενών Χαζάρων.
Η Γερμανία και υπ΄ αυτήν περιοχές, όντως, στην ασκεναζύ φιλολογία, είχαν ταυτιστεί με τους Ασκεναζύ χαζάρους.
"Χαζάρος", από χαζάρα μητέρα, υπήρξε και "ρωμαίος" πρίγκηπας στην Κωνσταντινούπολη.
Μεγάλο μερος των σημερινών "ιουδαίων" είναι προσήλιτοι, τόσο στην Ευρώπη όσι και στη Βόρειο Αφρική, κυρίως Βερβέροι, και Ερυθρά Θάλασσα, πολλοί εκ των οποίων μετά από δυσμενείς, σε βάρος τους, πολιτικές ενέργειες ή δυσμενείς συνθήκεςδιαβίωσης μετανάστευσαν στο Ισραήλ, με βάση το Νόμο της "επιστροφής".
Ο όρος "Εβραίος" = ο διαπεραιώθείς από τη μια όχθη του ποταμού στην άλλη υφίσταται κατάχρηση, όλοι οι "ιουδαίοι" το θρήσκευμα δεν είναι "εβραίοι" και αντιστρόφως.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Στασινός

Anonymous said...

Παιδιά σας διαβάζω τόση ώρα να αναλύεται τα της Εβραϊκής καταγωγής των Χαζάρων και σε μια πρόχειρη έρευνα που έκανα εγώ στην wikipedia μου εμφανίζει ότι είναι Τουρκομογγολικής καταγωγής!
Ας με διαφωτίσει κάποιος...

A Hellene said...

Υπό το διαδικτυακό μου ψευδώνυμο "A Hellene" μπορείτε να διαβάσετε ένα σύντομο πόνημα που εξηγεί σχεδόν τα πάντα, σχετικά με το θέμα, και μάλιστα ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ από βιβλία που διατηρώ στην διαδικτυακή μου βιβλιοθήκη και για οποία έχω συμπεριλάβει υπερσυνδέσμους στο παραπάνω μου άρθρο.

Σταμάτησα δε να αρθρογραφώ στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα όταν αυτή μπήκε υπό εβραϊκήν επιτήρηση, αμέσως μετά από την δημοσίευση των τελευταίων μου άρθρων, όπου για να συνεχίσω θα χρειαζόταν να «εγγραφώ» στην διαδικτυακήν υπηρεσία ονόματι "DISQUS" (κάτι που θεωρώ χειρότερο από το Facebook των "dumb fucks" [κατά δήλωση του εβραιοσιωιστή δημιουργού του, Mark Zuckerberg], μα και «όνειρο της CIA που έγινε πραγματικότητα» [σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της CIA, Christopher Sartinsky])...

-Γιώργος

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails