Αυτό δείχνει για το τι λερά κυκλοφορεί και υπάρχει στην κοινωνία , γιατί όλοι το παίζουν άγιοι αλλα όταν μπορούν να βλάψουν χωρίς να το ξερουν τα θύματα τους και χωρίς να έχουν συνέπειες θα το κάνουν, κατα αλλα το παίζουν όλοι άγιοι με ευγένειες και καθοπρεπισμους για να κρύψουν την μοχθηρή και κατώτερη φύση τους.