Γ. Μοτσάκος Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών (Βαλκανίων  και χωρών Κ.Α.Κ )
Το τουρκικό λιμενικό σώμα αναβαθμίζεται κατακόρυφα με την τοποθέτηση του οπλικού συστήματος (STAMP),  σε δεκαεννέα ήδη υπάρχοντα σκάφη τα οποία μετατρέπονται αυτόματα,  σε ταχύπλοα πολεμικά πλοία τα οποία θα έχουν την δυνατότητα «ναυτικών επιχειρήσεων».