Tuesday, November 11, 2014

O KΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Rothschild

Τί σχέσιν ἔχει ὁ Μπακούνιν μέ τούς Rothschilds;1Ὁ πατέρας τοῦ Ἀναρχισμοῦ Μιχαὴλ Μπακούνιν ὑπῆρξε μέγας πολέμιος τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τῶν Rothschild. Ὁ μέσος κουραμπιὲς ἀναρχικὸς Βορείων Προαστίων …φυσικὰ τὸ ἀγνοεῖ. Οἱ πράκτορες τῶν τοκογλύφων, ποὺ παριστάνουν τοὺς λαϊκοὺς ἐπαναστάτες, ἔδω καὶ πολλὲς δεκαετίες, καπελώνουν τὸ κίνημα τῶν ἀναρχικῶν. Οἱ τοκογλύφοι ἐνεργοποίησαν τὴν τεράστια μηχανὴ ἐλέγχου τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς πληροφορίας, ὥστε νὰ χαθοῦν οἱ ῥίζες καὶ οἱ ἰδέες τοῦ πατέρα τοῦ Ἀναρχισμοῦ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ πιὸ βολικὲς κι ἀκίνδυνες γενικότητες ἢ παραπλανητικὲς φλυαρίες.
Ὁ Μιχαὴλ Μπακούνιν ΟΝΟΜΑΣΕ τοὺς Rothschild, τοὺς συνέδεσε καὶ τοὺς ταύτισε μὲ τὸν Κὰρλ Μᾶρξ καὶ τὸν κομμουνισμό, καὶ ἀνέδειξε μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες ἀναφορὲς τὸν ὑπερέλεγχο τῶν σιωνιστῶν τῆς παγκοσμίου τοκογλυφίας, τὸν ἔλεγχο στὰ ΜΜΕ καί τὶς ἐκδόσεις.
Τί σχέσιν ἔχει ὁ Μπακούνιν μέ τούς Rothschilds;2Μίλησε γιὰ ἕναν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ μὲ καθαρὰ ῥατσιστικὸ χαρακτῆρα… …Κι ὅμως αὐτές, τὶς πολὺ σαφεῖς ἀναφορὲς …τὶς ἀγνοοῦν ὅλοι ὅσοι ΝΟΜΙΖΟΥΝ ὅτι εἶναι ἀναρχικοὶ καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ λόγῳ βλακείας καὶ ἀγνοίας ὑπηρετοῦν τὰ τοκογλυφικὰ παράσιτα.
 Οἱ ἀναρχικοὶ πιστεύουν ὅτι μάχονται γιὰ τὸν ἄνθρωπο κι ἐνάντια στὸν φασισμό, στον φαντασιακό τους κόσμο, ποὺ τοὺς δημιουργοῦν πράκτορες καὶ συγγραφεῖς, ποὺ ὅμως παριστάνουν τοὺς εἰδικοὺς στὸν ἀναρχισμό.
Πιθανότατα ὁ Μπακούνιν ἁγνοοῦσε ὅτι ὑπάρχει καὶ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΗ συγγενικὴ σχέση τοῦ Μᾶρξ μὲ τοὺς Rothschild . Τοὺς παγκοσμίους ἡγεμόνες, τοὺς ὁποίους, ἤδη ἀπὸ τὸν 17ο αἰῶνα, προσκυνοῦσαν ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες τοῦ πλανήτῃ, αὐτούς ποὺ εἶχαν στὴν κατοχή τους τὰ ὁμόλογα τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ δεκάδων ἄλλων χωρῶν …ὁ Καρλ Μαρξ δ]ρν τοὺς ἀνέφερέ ΠΟΤΕ στὶς χιλιάδες σελίδες μπουρδολογίας ἐνάντια στὴν ἀτομικὴ περιουσία.
Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Μιχαὴλ Μπακούνιν κατηγορήθηκε γιὰ …ἀντισημιτισμὸ …ἐνῶ οἱ δῆθεν ἀναρχικοὶ τοῦ σήμερα εἶναι πρακτικὰ ἀκόμα ἔνας στρατός, ποὺ μάχεται ὑπὲρ τοῦ Σιωνισμοῦ. 
Τί σχέσιν ἔχει ὁ Μπακούνιν μέ τούς Rothschilds;5
Διαβᾶστε τὰ ἑπόμενα σκληρὰ λόγια τοῦ πατέρα τοῦ ἀναρχισμοῦ, καὶ θὰ καταλάβετε πόσο μεθοδικὰ οἱ δῆθεν ἀριστεροὶ πράκτορες τῶν τοκογλύφων κατάφεραν νὰ μετατρέψουν τὸ κίνημα σὲ μία κομμουνιστικὴ παραφυάδα, ποὺ πολεμάει γιὰ τὴν κατάργηση τῆς μικρῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας, ἀλλὰ δὲν στοχοποιεῖ ΠΟΤΕ τοὺς χρηματοδότες τῆς ἀριστερᾶς, ποὺ διαθέτουν περιουσίες δισεκατομμυρίων, ὅπως ὁ Soros.
Τί σχέσιν ἔχει ὁ Μπακούνιν μέ τούς Rothschilds;4
Στὶς ἡμέρες μας οἱ περισσότεροι ἐνημερώνονται ἀπὸ «εἰδικούς».
 Οἱ θαυμαστὲς τοῦ πατέρα Παϊσίου δὲν ἔχουν ἀκούσει ΠΟΤΕ τὸν ΙΔΙΟ ἀλλὰ ἔχουν διαβάσει βιβλία ΤΡΙΤΩΝ ποὺ ἀναφέρονται σ’ αὐτόν.
Οἱ κομμουνιστὲς δὲν ἔχουν διαβάσει ΠΟΤΕ Μᾶρξ ἀλλὰ ἔχουν διαβάσει βιβλία τρίτων, ποὺ ἀναφέρονται στὸν Μᾶρξ καὶ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ μὲ τοὺς κατὰ φαντασίαν ἀναρχικούς, ποὺ δὲν ἔχουν διαβάσει ΠΟΤΕ πρωτότυπα κείμενα, ἀλλὰ ἀλλοιωμένες ἐρμηνεῖες, ἀπό τὶς ὁποῖες ἔχει ἀφαιρεθεὶ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ σὲ Rothschild, Σιωνισμὸ καὶ τοκογλυφία… ὅπως στὰ περισσότερα βιβλία, ποὺ τὸ σύστημα προωθεῖ καὶ διαφημίζει.
Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ἕνα κείμενο τοῦ γκαζοτενεκὲ διανοουμένου τρομοκράτη, λῃστὴ καὶ δολοφόνου ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ Θεοφίλου …ποῦ ἀποπειρᾶται νὰ ταυτίσῃ κομμουνιστὲς μὲ ἀναρχικούς. Τί σχέσιν ἔχει ὁ Μπακούνιν μέ τούς Rothschilds;3
 Κι ἔτσι δημιουργεῖται ἔνας ἀχταρμᾶς κομμουνισμοῦ μὲ antifa καὶ ἀναρχικοὺς …ποὺ ἔχουν τοὺς ΙΔΙΟΥΣ ἀκριβῶς ἐχθροὺς μὲ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους.

Διαβάστε τὰ λόγια τοῦ Μπακούνιν …καὶ θὰ κατανοήσετε πόσο ἀπέχει ὁ ἀναρχισμὸς ἀπὸ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ ἐπενόησαν καὶ χρηματοδότησαν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι, γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία τοῦ τελευταίου πολίτου, ἄκομα καὶ τὴν παράγκα του.
«Ὁ Μπακούνιν ἤταν ἔνας εἰλικρινὴς ἀντισημίτης καὶ εἶχε ἐπικριθεῖ ἔντονα γιὰ αὐτὸ τὸ τμῆμα τῶν γραπτῶν του. Ὁ Μπακούνιν χρησιμοποίησε ἀντί-ἐβραϊκὲς τοποθετήσεις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συγκρούσεῶς του μὲ τὸν Μάρξ.
Ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ Μαρξιστικὸς κομμουνισμός, μαζὶ μὲ αὐτὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν οἰκογένεια Rothschild, ἦταν μέρος τοῦ Ἑβραϊκοῦ συστήματος παγκοσμίου ἐκμεταλλεύσεως. «Ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ ἑβραϊκὸς κόσμος, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ ξεχωριστὴκλίκα, ἕνα εἶδος ἀνθρώπων ποὺ ῥουφοῦν αἷμα, ἕνα εἶδος ὀργανικοῦ συλλογικοῦ, καταστροφικοῦ παρασίτου, πάει πέρα ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ σύνορα τῶν κρατῶν, ἀλλὰ ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως, ὁ κόσμος αὐτὸς εἶναι τώρα, τουλάχιστον στὸ μεγαλύτερο μέρος του, στὴν διάθεση τοῦ Marx ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ καὶ τῶν Rothschild ἀπὸ τὴν ἄλλη…
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ φαίνεται παράξενο. Τί κοινό μπορεῖ νά ὑπάρξῃ μεταξύ τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ μιᾶς κεντρικῆς τραπέζης; Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ αὐταρχικὸς σοσιαλισμός, ὁ Μαρξιστικὸς κομμουνισμός, ἀπαιτεῖ ἔναν ἰσχυρὸ συγκεντρωτισμὸ τοῦ κράτους.
Καὶ ὅπου ὑπάρχει συγκεντρωτισμὸς τοῦ κράτους, πρέπει να ὑπάρχῃ καὶ μιὰ κεντρικὴ τράπεζα. Καὶ ὅπου ὑπάρχει μιὰ τέτοια τράπεζα, τὸ παρασιτικὸ ἐβραϊκὸ ἔθνος, κερδοσκοπεῖ εἰς βάρος τῆς Ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ Μαρξ εἶναι ἔνας Ἑβραῖος καὶ περιβάλλεται ἀπὸ ἔνα πλῆθος ἀνθρώπων, ἀπὸ λίγο, περισσότερο ἢ λιγότερο ἐξύπνους, δολοπλόκους, εὐελίκτους, κερδοσκόπους Ἑβραίους, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἱ Ἑβραῖοι παντοῦ – ἐμπορικοὶ καὶ τραπεζικοὶ πράκτορες, συγγραφεῖς, πολιτικοί, ἀνταποκριτὲς ἐφημερίδων ὅλων τῶν ἀποχρώσεων.
Ἐν συντομίᾳ, μεσίτες τῆς λογοτεχνίας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἱ οἰκονομικοὶ μεσίτες, μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴν τράπεζα καὶ τὸ ἄλλο στὸ σοσιαλιστικὸ κίνημα καὶ τὰ γαϊδούρια τοὺς κάθονται ἐπάνω στὸν Γερμανικὸ Τύπο. Ἔχουν ἁρπάξει ὄλες τὶς ἐφημερίδες καὶ μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὶ ἀηδιαστικὴ λογοτεχνία εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ…
Τώρα ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ ἑβραϊκὸς κόσμος, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ κλίκα ἐκμεταλλεύσεως, ἔνας λαὸς ἀπὸ βδέλλες, ἕνα ἀδηφάγο παράσιτο, στενὰ καὶ ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ ἕνα ἄλλο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ σύνορα καὶ πολιτικὲς διαφορὲς – αὐτὸς ὁ Ἑβραϊκὸς κόσμος εἶναι σήμερα σὲ μεγάλο βαθμό, στὴν διάθεση τοῦ Μὰρξ ἢ τῶν Ῥόθτσιλτ.
Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ οἱ Rothschilds ἐκτιμοῦν τὰ πλεονεκτήματα τοῦ Μᾶρξ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ Μᾶρξ αἰσθάνεται μιὰ ἐνστικτώδη κλίση καὶ μεγάλο σεβασμὸ για τοὺς Ῥόθτσιλτνς.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin#Anti-Semitism
Ἀπὸ τὴν Wikipedia ἀφαιρέθηκε μέρος τῶν κειμένων του καὶ προσετέθησαν ὀνόματα σιωνιστῶν, δῆθεν ἀναρχικῶν, ποὺ ἔπαιξαν τάχα «σπουδαῖο» ῥόλο στο κίνημα (Goldman, Berkman) . Κι ἐννοοῦν ὅτι τὸ ἅλωσαν καὶ τὸ μετέτρεψαν σὲ ἀκόμη ἔνα κίνημα ζόμπι, στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων .
Bakunin on Marx and Rothschild
“Himself a Jew, Marx has around him, in London and France, but especially in Germany, a multitude of more or less clever, intriguing, mobile, speculating Jews, such as Jews are every where: commercial or banking agents, writers, politicians, correspondents for newspapers of all shades, with one foot in the bank, the other in the socialist movement, and with their behinds sitting on the German daily press — they have taken possession of all the newspapers — and you can imagine what kind of sickening literature they produce. Now, this entire Jewish world, which forms a single profiteering sect, a people of blooksuckers, a single gluttonnous parasite, closely and intimately united not only across national borders but across all differences of political opinion — this Jewish world today stands for the most part at the disposal of Marx and at the same time at the disposal of Rothschild. I am certain that Rothschild for his part greatly values the merits of Marx, and that Marx for his part feels instinctive attraction and great respect for Rothschild.
This may seem strange. What can there be in common between Communism and the large banks? Oh! The Communism of Marx seeks enormous centralization in the state, and where such exists, there must inevitably be a central state bank, and where such a bank exists, the parasitic Jewish nation, which. speculates on the work of the people, will always find a way to prevail ….”
Source: Michael Bakunin, 1871, Personliche Beziehungen zu Marx. In: Gesammelte Werke. Band 3. Berlin
«Σίγμα»

filonoi.gr
 
real secret truth

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails