Monday, January 11, 2021

«Χορεύουν» οἱ διάβολοι στήν Ἑλλάδα... οι επιθέσεις κατά τῶν θρησκευτικῶν χώρων τῆς Ὀρθοδοξίας

 


Ἐδῶ καί μία πενταετία,ἡ γενική γραμματεία τοῦ ὑπουργείου παιδείας καί θρησκευμάτων,ἐκδίδει μία ἔκθεσι σχετικῶς μέ τά περιστατικά πού λαμβάνουν χώρα εἰς βάρος θρησκευτικῶν χώρων στήν Ἑλλάδα.Κλείνοντας λοιπόν αὐτή τήν 5ετία,μπορεῖ κάποιος νά βγάλῃ ξεκάθαρα συμπεράσματα περί τοῦ ποία θρησκεία βάλεται εὐθεως καί βαναύσως,ἀλλά καί κάτι ἀκόμη πολύ σοβαρό.Τήν ἀδιαφορία τοῦ ἐπισήμου κράτους καί τῶν κυβερνήσεων,ἀπέναντι στήν τρομακτική αὔξησιν τῶν παντός εἴδους ἐπιθέσεων κατά τῶν θρησκευτικῶν χώρων τῆς Ὀρθοδοξίας.Πού ἀποτελεῖ καί τήν ἐπίσημον θρησκεία τῆς Χώρας μας.Ἄν τε νά τήν ποῦμε «ἐπικρατοῦσα» γιά περισσότερη ...«πολιτική ὀρθότητα».
Ἄς δοῦμε τόν πίνακα :


Νά δοῦμε τά περιστατικά πού ἀφοροῦν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία,πιό καθαρά; Γιά νά τό ἐμπεδώσουμε.


Ἀπό τό 2015 καί μετά ἔχουμε μία τραγική αὔξησιν τῶν περιστατικῶν ( βανδαλισμοί,καταστροφές,κλοπές ἕως καί πυρκαγιές) κατά τῶν θρησκευτικῶν χώρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἒκκλησίας. Καί ἐπεί δή,ὁ γ.γ. θρησκευμάτων,Καλαντζῆς, πού σχολιάζει τόν πίνακα δέν ἐπιδιώκει ἐρμηνεία τῶν δεδομένων,ἀλλά τόν ἐνδιαφέρει τό πόσο ἀποτελεσματικό εἶναι τό δίκτυο καταγραφῶν ( κατά κάποιο τρόπο θέλει νά αἰτιολογήσῃ ἔτσι τήν τρομακτική αὔξησιν ἐπιθέσεων κατά τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,χωρίς νά πείθῃ κανέναν,ἐννοεῖται,ἀφοῦ σταθερά τά τρια τελευταῖα χρόνια,αὐτές ( οἱ παντός εἴδους ἐπιθέσεις) κυμαίνονται στά 500-600 περιστατικά !),θά σχολιάσουμε,λοιπόν ἐμεῖς,αὐτά τά δεδομένα. 

Κατ᾿ἀρχάς ἀπό τό 2015 καί λόγῳ πολιτικῆς συριζα ( ἀνοικτά σύνορα) πού βρέθηκε στήν ἐξουσία,εἴχαμε μία πλημμυρίδα λαθροεισβολῶν,ἀπό κάθε σημεῖο τῆς χώρας μέ ἐπιβαρυμένα σημεῖα κυρίως τήν Ἀθήνα,Θεσσαλονίκη,γενικῶς μέγαλες πόλεις ἀλλά καί τά Δωδεκάνησα. Ἡ αὔξησις τῶν περιστατικῶν ἐπιθέσεων τήν ἑπομένη χρονιά διπλασιάστηκε γιά νά πάρῃ τήν μεγαλύτερη μορφή της τά τρία ἑπόμενα χρόνια.500-600 περιστατικά ἐτησίως !  Τά περισσότερα περιστατικά (25-30) συνέβησαν ( γιά τό 2019) σέ Ἀθήνα,Θεσσαλονίκη,Κρήτη καί Δωδεκάνησα.


Δεῖτε ἀναλυτικῶς τά περιστατικά ἀπό τήν σελίδα 34 ἕως 141,τῆς δημοσιευθείσας ἐκθέσεως,ΕΔΩ.

Σέ σύνολο 524 περιστατικῶν,τά 504,ἀφοροῦσαν θρησκευτικούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἀκόμη καί οἱ κλοπές,οἱ ὁποῖες εἶναι συντριπτικῶς περισσότερες ἐκ τῶν περιστατικῶν,πέραν κάποιων περιπτώσεων ὅπου οἱ δράστες συνελλήφθησαν καί ἦσαν ἡμεδαποί ( δέν σημαίνει βεβαίως πώς ἦσαν ἕλληνες ὅλοι....) οἱ περισσότερες περιπτώσεις ἀφοροῦν ἀγνώστους.Νά ὑποθέσουμε πώς αὐτοί οἱ ἄγνωστοι ἦσαν εἴτε ἄθεοι εἴτε ἀλλοδαποί; Μᾶλλον...Καί βεβαίως ἀνάμεσα σ᾿ὅλους αὐτούς δέν μποροῦσαν νά λείπουν οἱ κουκουλοφόροι,ἀναρχικοί,ἀλληλέγγυοι καί λοιπά,ἀναλόγου φυράματος, ὄντα... 
Ὅπως λόγου χάριν κάποιες ἀνακοινώσεις τους,ὅπου ὁμολογοῦν τήν ἀνάληψιν εὐθύνης γιά τίς βεβηλώσεις,οἱ ὁποῖες δημοσιεύονται στήν παροῦσα ἔκθεσιν ( σελ.155-158).Ἐκεῖ νά δεῖτε μένος,μῖσος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ! 

Συνεπῶς,ἐπαναλαμβάνοντας μονότονα καί ἀκόπως πώς ἡ στοχοποίησις ἀφορᾷ ἀποκλειστικῶς τόν Χριστιανισμό,θά σημειώσω καί τήν ἐκκωφαντική σιωπή τῶν ἀρχῶν τῆς πολιτείας σ᾿ὅ,τι πιό βίαιο βιώνει ἡ Θρησκεία μας. Κανέναν δέν συγκινεῖ τό γεγονός αὐτό πού τείνει νά καταστῇ καθημερινό φαινόμενον;Κάποια δημοσιογραφική ἔρευνα,κάποια ἀνάλογη συζήτησις,στά βοθροκάναλα ; Τίποτα ἀπολύτως ! 

Ἀλλά θά μοῦ πῇς ἐδῶ οἱ ἴδιοι οἱ ἐξουσιαστές μας ἔχουν γίνη οἱ χειρότεροι διῶκτες της,στήν ἀδιαφορία τους στάθηκες ἐσύ; Ναί,στάθηκα ΚΑΙ ἐκεῖ,διότι δέν μπορεῖ σέ 5 περιστατικά πού συνέβησαν σέ ἑβραϊκούς θρησκευτικούς χώρους,ὁλόκληρο τόν χρόνο,νά βγαίνουν ὄχι ἕνας,ὄχι δύο ἀλλά πολύ περισσότεροι κυβερνητικοί καί νά τά καταδικάζουν καί νά σφυρίζουν ἀδιάφορα γιά ἑκατοντάδες περιστατικά βεβηλώσεων τῶν Χριστιανικῶν Ναῶν ! Λές καί εἴμαστε,ἐν τέλει,μία ἱουδαϊκή χώρα καί προασπίζουμε τά ὅσια καί ἱερά της. Ἀλλά καί πάλι...

Λέει,ὁ γ.γ. Θρησκευμάτων,Καλαντζῆς. Καί ὁ νοών νοείτω...No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails