Friday, March 28, 2014

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"

Περίεργες «αὐτοκτονίες» κι «ἀτυχήματα» πίσω ἀπὸ τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ λεηλασία!!!Πιστεύω πὼς αὐτὴ εἶναι ἀπό τὶς σημαντικότερες ἔρευνες τῆς ζωῆς μου. Κι ἐὰν ἡ διαπίστωσή μου εἶναι σωστή, τότε ὅλοι μας θὰ νοιώσουμε σύντομα σοβαρό, ἂν ὄχι καίριο πλῆγμα, στὰ προσωπικὰ οἰκονομικά μας. Διότι ὅλα ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὶς τράπεζες καὶ στὶς ἐπενδύσεις, ἀφοροῦν καὶ στοχεύουν σὲ ἕνα καὶ μόνον: Στὴν κατάσχεση τῶν ὅσων καταφέραμε νὰ φτιάξουμε στὴν ζωή μας καὶ τὸ τέλος τοῦ οἰκονομικοῦ μας κόσμου, ὅπως τὸν γνωρίζουμε.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν ἔρευνά μου βρίσκονται στὰ ἴχνη τῶν νεκρῶν οἰκονομικῶν στελεχῶν, σὲ ὅλη τὴν ὑδροόγειο ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξαφάνιση τοῦ δημοσιογράφου τῆς Γουὸλ Στρῆτ, ποὺ ἐργαζόταν στὴν αἴθουσα εἰδήσεων τῆς Ντάουν Τζόουνς, ὅταν ἐξαφανίστηκε.
Ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ πὼς ὁ πρόωρος θάνατος αὐτῶν τῶν νέων ἀνδρὼν ὀφείλεται σὲ κάποια τραγικὰ ἀτυχήματα ἤ καὶ σὲ αὐτοκτονίες.
Οἱ ἀγνοούμενοι καὶ οἱ νεκροὶ
τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2014
«ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ» ὁ Ντέιβιντ Μπίρντ (David Bird), 55 ἐτῶν, παλαιὸς  δημοσιογράφος τῆς Γουὸλ Στρῆτ Τζόρναλ, ποὺ ἐργαζόταν στὴν αἴθουσα εἰδήσεων τῆς Ντάου Τζόουνς. Πῆγε γιὰ μία βόλτα τὸ Σάββατο, στὶς  11 Ἰανουαρίου 2014, κοντὰ στὸ σπίτι του, στὸ Νιοῦ Τζέρσεϋ, ἀλλὰ ἐξαφανίστηκε χωρὶς νὰ ἀφήσῃ πίσω του κάποιο  ἴχνος. Ἦταν ἔνας δημοσιογράφος ποὺ τὸ ἀντικείμενό του ἦταν οἱ ἀγορὲς πετρελαίου καὶ τὸ διεθνὲς ἐμπόριον βασικὼν προϊόντων, ὁ ὁποῖος «ἔτυχε» νὰ διενεργῇ κάποιαν ἔρευνα μὲ θέμα δοθὲν ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ Γερουσία, γιὰ το ζήτημα τοῦ ἀνεξελέγκτου καθορισμοῦ τῶν τιμῶν.
τῆς 26ης Ἰανουαρίου 2014 ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Τὶμ Ντίκενσον (Tim Dickenson), σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἔνας διευθυντὴς ἐπικοινωνιῶν, μὲ ἕδρα στο Ἠνωμένο Βασίλειο στὸ Swiss Re AG, βρέθηκε νεκρὸς (πόρισμα ἀποῤῥητο).
ΘΑΝΑΤΟΣ: τοῦ Γουίλιαμ Μπρόξμιτ William Broeksmit, 58 ἐτῶν, πρῴην ἀνώτερο στέλεχος τῆς Deutsche Bank, βρέθηκε κρεμασμένος.
Εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Deutsche Bank εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο γιὰ τὴν ἀπόκρυψη 12 δισεκατομμυρίων, ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ζημίες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως.
τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2014
ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Κᾶρλ Σλῦμ (Karl Slym), 51 ἐτῶν, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Tata Motors, ὁ ὁποῖος βρέθηκε νεκρὸς στὸν τέταρτο ὄροφο τοῦ ξενοδοχείου Shangri-La στὴν Μπανγκόκ. Ἡ ἀστυνομία εἶπε ὅτι «θὰ μποροῦσε»  νὰ εἶχε αὐτοκτόνησῃ.
Ἔμενε στὸν 22ο ὄροφο, μὲ τὴν σύζυγό του, καὶ παρακολουθοῦσε μιὰ συνεδρίαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, στὴν πρωτεύουσα τῆς Ταϊλάνδης.

τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2014
ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Γκαμπριὲλ Μαγγῆ (Gabriel Magee), 39 ἐτῶν. Ἦταν ἔνας ὑπάλληλος τῆς JP Morgan καὶ πέθανε, ὅπως ἀναφέρεται, λόγῳ «πτώσεως» ἀπὸ τὴν ὀροφὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἕδρας τὸ Λονδίνο, στὴν περιοχὴ Canary Wharf.  Ὁ Magee ἦταν ἀντιπρόεδρος τῆς JPMorgan Chase & Co (JPM) μὲ ἕδρα τὸ Λονδίνο καὶ διεχειρίζετο παράγωγα καὶ ἐναλλακτικοὺς τρόπους εἰσοδημάτων. Εἶναι σημαντικὸ ἐπίσης νὰ σημειωθῇ ὅτι  ἡ JPMorgan, ὅπως καὶ ἡ Deutsche Bank, παραμένουν ὑπὸ ἔλεγχο, γιὰ τὴν πιθανὴ συμμετοχή τους στὰ «παιχνίδια» τῶν τιμῶν συναλλάγματος.  
τῆς 29ης  Ἰανουαρίου 2014
ΘΑΝΑΤΟΣ: Μάικ Ντοῦκερ (Mike Dueker), 50 ἐτῶν, ποὺ εἶχε ἐργαστῇ στὴν ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία Russell, γιὰ πέντε χρόνια, βρέθηκε νεκρὸς κοντὰ στὴν γέφυρα τῆς Τακόμα, στὴν πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον. Ο Dueker ἀνεφέρθῃ ὡς ἀγνοούμενος στις 29 Ἰανουαρίου 2014. Ἡ ἀστυνομία δήλωσε ὅτι «θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ πηδήξῃ» ἀπὸ τὸ κάγκελο νὰ ἔπεσε ἀπὸ ὕψος δεκαπέντε (15) μέτρων, ἀπὸ ὅπου θὰ σκοτώθηκε. Ἀντιμετωπίζουνε τὴν ὑπόθεση ὡς αὐτοκτονία.
τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2014
ΘΑΝΑΤΟΣ: Ῥάιαν Χένρυ Κραίην (Ryan Henry Crane), 37 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἤταν ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς JPMorgan Global Equities. Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸ νὰ προσέξουμε ὅτι o Crane ἐπέβλεπε ὄλες τις πλατφόρμες ἐμπορίου καὶ εἶχε στενὲς σχέσεις ἐργασιῶν  μὲ τὸν προσφάτων θανόντα Γκάμπριελ Μαγκῆ τῆς JPMorgan τοῦ γραφείου τοῦ Λονδίνου. Οἱ συνδετικοὶ κρίκοι μεταξὺ τοῦ Κραίη καὶ τοῦ Μαγκῆ εἶναι ἀναμφισβήτητοι καὶ ἀξιοπροσεκτοι γιὰ προβληματισμό. Ἡ αἰτία τοῦ θανάτου δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνακοινωθῇ καὶ δημοσιευθῇ. Παραμένουμε ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀποτελεσμάτων μιᾶς ἐκθέσεως Τοξικολογίας.
τῆς 6ης Φεβρουαρίου 2014
ΘΑΝΑΤΟΣ: Ῥίτσαρντ Τάλλεϋ Richard Talley, 57, ἤταν ὁ ἰδρυτὴς καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς American Title, μιᾶς ἑταιερίας ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2001. O Talley καὶ οἱ συνεργάτες του ἤταν ὑπὸ ἔρευνα ἀπὸ κάποιες ῥυθμιστικὲς ἀρχὲς ἀσφαλίσεως τοῦ κράτους, κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου του. Βρέθηκε στὸ γκαρᾶζ τοῦ σπιτιοῦ του, στὸ Κολοράντο, ἀπὸ ἔνα μέλος τῆς οἰκογενείας του. Ὁ Τάλλεϋ, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες, πέθανε λόγῳ  ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ «αὐτοπροκληθεισῶν» πληγῶν, ἀπὸ ἔνα πιστόλι …καρφιῶν, τὰ καρφιὰ τοῦ ὁποίου τὸν πέτυχαν στὸν κορμὸ καὶ στὸ κεφάλι του.
Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο εἶναι τὸ ψέμμα πρέπει νὰ ψάξουμε πολὺ πίσω καὶ συγκεκριμένα στὴν ἐποχὴ τῆς κυβερνήσεως Κλίντον καὶ στὸ Κογκρέσο,  ποὺ τότε ἀλλαξε τοὺς κανόνες, σχετικὰ μὲ τὰ χρημοτοπιστωτικὰ ἱδρύματα. Νὰ καταλάβουμε ὅτι οἱ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες σχεδιάστηκαν γιὰ τὴν ἑδραίωση τοῦ πλούτου, μέσα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς μεσαίας τάξεως. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μέρος ἐνὸς μεγαλυτέρου σχεδίου ποὺ στοχεύει στὴν καθιέρωση μιᾶς παγκοσμίου κυβερνήσεως, δολοφονῶντας τὸ …δολλάριο. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι καταστροφικά, ὄχι μόνον γιὰ τὶ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρον τὸ Δυτικὸ κόσμο.
Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε πρὶν χρόνια, γίνεται πιὰ φανερὸ τώρα, ἐπὶ καθεστῶτος Ὀμπαμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ζοῦμε κάτω ἀπὸ μία …πυραμιδικὴ …Ἀπάτη!!! Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν λίστα τῶν νεκρῶν τραπεζιτῶν, ἡ ἐλὶτ χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, πρὶν ἡ ἔκτασις τοῦ ἐγκλήματος τοὺς ἀποκαλύψει. Λίγο ἀκόμη χρόνο γιὰ νὰ προλάβῃ νὰ μεταφέρῃ τὸν ὑπόλοιπο πλοῦτο ἀπὸ τὴν μεσαία τάξη στὰ ἰδιόκτητά της ταμεῖα!!!
Ὁ συγχρονισμὸς εἶναι τὸ πᾶν! Καὶ μιὰ μαγικὴ πράξη λειτουργεῖ μόνον ὅταν ὅλα τὰ στηρίγματα ποὺ ἔχουν τεθῇ σὲ ἐφαρμογή, πρὶν τὴν ψευδαίσθηση, ἐκτελοῦνται μὲ ἀκρίβεια. Ὑποθέτω πὼς αὐτὸς εἶναι κι ὁ λόγος τῶν ξαφνκῶν θανάτων τῶν τραπεζιτῶν. Ἡ ἱκανότητά τους νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀπάτη τῶν σχεδίων τους.
Εἶναι προσβολὴ γιὰ τὴν δημόσια διάνοια, ποὺ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, τόσο εὔκολα προτιμοῦν νὰ χειραγωγοῦν καὶ νὰ ἀποσιωποῦν τὴν ἀλήθεια, ἔνᾦ ταὐτοχρόνως  προωθοῦν τὴν ἐπίσημη γραμμὴ θανάτου, ποὺ παρουσιάζουν τοὺς θανάτους ὡς αὐτοκτονίες. Γιὰ νὰ καταλάβω καλλίτερα τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, ἦλθα σὲ ἐπαφὴ μὲ μιὰ οἰκονομικὴ πηγή, ποὺ ἔχει προβλέψῃ μὲ ἀκρίβεια πολλὰ γεγονότα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε σήμερα νὰ λαμβάνουν χώρα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν θανάτων ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ τὶς οἰκονομίες. Στὴν πραγματικότητα προέβλεψε πὼς θὰ δοῦμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ «ξεκαθάρισμα» ἀνθρώπων, ποὺ θὰ φαίνονταν σὰν ἀπειλὴ γιὰ κάποιους μεγάλους τραπεζίτες καὶ τὸ ἐπικεντρο θὰ ἦταν ἡ JP Morgan καὶ ἡ Deutsche Bank. Τὸν Ἰανουάριο ἡ JP Morgan παραδέχτηκε πὼς διευκόλυνε τὴν ἀπάτη τοῦ Bernie Madoff, «παραβλέποντας» τὶς παράνομες ἐνέργειές του καὶ παρὰ τὴν ἀποκάλυψη,  τὸ ὑπουργεῖο δικαιοσύνης τῶν ΗΠΑ ἀρνήθηκε νὰ  στείλει κάποιους στὴν φυλακή, ἀποκαλῶντας αὐτὸ ὅλο σὰν «σύμφωνο ἀναβαλλομένης διώξεως». Τὸν Μάρτιο τοῦ 2013 ἡ μονίμη ὑποεπιτροπὴ ἐρεύνης τῆς Ἀμερικανικῆς γερουσίας παρουσίασε μία «βαρειά» ἔθεση 307 σελίδων, σχετικὰ μὲ τὶς οἰκονομικὲς παρατυπίες τῆς JP Morgan καὶ τὴν ἐσκεμμένη ἀπόκρυψη σημαντικῶν οἰκονομικῶν πληροφοριῶν.
Ἡ JP Morgan, ἡ Chase καὶ ἀλλες ἔχουν χρόνια στενὲς σχέσεις μὲ τὴν ΣΙΑ. Οἱ σχέσεις αὐτές, ἀπὸ κοινοῦ ὀφέλους, ἐπιτρέπουν στὴν ΣΙΑ νὰ χρησιμοποιῇ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, γιὰ τὶς διάφορες παγκόσμιες ἐπιχειρήσεις της, προσφέροντα, σὲ ἀντάλλαγμα, στοὺς τραπεζίτες «ἀσφαλεία, ἄλλοθι καὶ προστασία». Ἡ ἐνωση πολιτικῶν ἐλευθερίων τῆς Νέας Ὑόρκης ἔχει καταγράψῃ τὴν συνεχὴ ἐπέκταση παρακολουθήσεως, ποὺ διεξάγεται στὸ Μανχάταν καὶ στὴν εὑρύτερη περιοχή. Ἔχουν καταγράψῃ ὄχι μόνον πὼς τὰ συνταγματικά μας δικαιώματα καταπατῶνται καθημερινῶς, ἀλλὰ καὶ πὼς οἱ ἀποκαλύψεις τῶν  παρακολουθήσεων, ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ τὶς κυβερνιτικὲς ὀργανώσεις, εἶναι ἀπὸ κοινές τους ἐνέργειες!
Ἀπασχολεῖσαι μὲ τὴν ἔρευνα κατά τῶν ἐγληματιῶν τοῦ 1%; Ἒ τότε σὲ βλέπουν… …σὲ παρακολουθοῦν! Εἶσαι δημοσιογραφος ποὺ ἐρευνᾷς κάποια διαφθορά τραπεζίτου; Παρκολουθεῖσαι!!!
Αὕτη ἡ παρακολούθηση ΔΕΝ περιορίζεται μόνον στὸ Μανχάταν ἤ στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὸ Λονδινο, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες πόλεις τοῦ πλανήτου, ὅπου διεξάγονται διεθνεῖς τραπεζικὲς ἔρευνες. Καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς Ἐμεῖς πληρώνουμε γιὰ ὅλην αὐτὴν τὴν παρακολούθηση!!!
Μὴν περιμένετε νὰ δεῖτε ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ ἀναφορὰ στὸ γεγονός… Καὶ ἀπὸ ὅσα ἀποκαλύπτουμε σήμερα, νὰ γνωρίζετε πὼς ἀποτελοῦν μόνον τὴν κορυφὴ ἀπὸ τὸ παγόβουνο… Τὰ πλοκάμια τῶν Διεθνῶν ἐταιρειῶν, μὲ τὴν διευκόλυνση τῶν κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, ἔχουν καταφέρῃ τώρα πιὰ νὰ εἰσβάλουν καὶ νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ καταγράφου ὅ,τι κάνετε… Γνωρίζοντας τώρα λοιπὸν τὰ ὅσα γνωρίζουμε, εὔκολα καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα γιὰ τὸ ἐὰν οἱ «αὐτοκτονίες» τῶν τραπεζιτῶν (ἤ οἱ φόνοι) ἐνώνονται μεταξύ τους μὲ …ἀόρατες σχέσεις μεταξύ τους κι ἐὰν εἶναι ἀποτέλεσμα συλλογικῆς παρακολουθήσεως ἤ …τυχαίων γεγονότων!!!
Χαρούλα Χαλκιᾶ γιὰ τὸ παραπάνω μὲ στοιχεῖα ἀπό:

Exposing what lies beneath the bodies of dead bankers and what lies ahead for us

filonoi.gr

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails