Wednesday, January 14, 2009

Αποφάσεις του 33ου Σιωνιστικού Κογκρέσου, Ιερουσαλήμ, Δεκέμβριος 1997 / Kislev 5758

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (ε) και άρθρο 32 (στ) του Συντάγματος, το σιωνιστικό Κογκρέσο εκλέγει τα ακόλουθα μέλη και αναπληρωματικά μέλη του Γενικού Σιωνιστικού Συμβουλίου:
World Labour Zionist Movement-Meretz - Members

Aharon Yadlin, Israel
Michael Landsberg, Israel
Masha Lubelsky, Israel
Ami Uliel, Israel
Yigal Sela, Israel
Yuval Frankel, Israel
Alex Goldfarb, Israel
Danny Rubin, Israel
Zvi Mircus, Israel
Esther Bitan, Israel
Dina Spector, USA
Daniel Mann, USA
David Melina, Australia
Luis Steinberg, Argentina
Claudio Leon, Brazil
Brian Levin, South Africa
Jean-Pierre Guedj, France
Erika Bloom, Canada
Yehudit Cardi, Hungary
Pauline Lewis, England
Stefi Kirschner, USA
Noe Davidovich, Argentina
Alexander Garfinkel, Brazil
David Fuchs, France
Sarah Shilon, Israel
Sheva Freedman, Israel
Yisrael Guttman, Israel
Lawrie Nerva, England
Deputy Members - World Labour Zionist Movement-Meretz

Esther Lederman, USA
Eliezer Bobrowsky, Argentina
Bernardo Brizowsky, Uruguay
Oro Serruya, Brazil
Jacques Engelhart, Belgium
Andreas Eldar, Germany
Jacques Kadosh, France
Mardoqueo Staropolsky, Mexico
Sabine Samkhovitch, Switzerland
Haim Manusevitch, Chile
Yaakov Vismonsky, Israel
Anna Volli, Italy
Ady Guy, Israel
Haim Avraham, Israel
Haim Harush, Israel
Zvi Rivkin, Israel
Mauricio Azartzky, Israel
Nava Eisin, Israel
Eitan Broshi, Israel
Eliahu Dekel, Israel
Judi Widetzky, Israel
Leah Kariv, Israel
Yaakov Vana, Israel
Julius Medler, Israel
Michal Berg, Israel
Suzette Nissim, Israel
Sarah Rosenbaum, Israel
Anat Gera, Israel
Clara Tzir, Israel
Avraham Zimmerman, Israel
Tova Halfon, Israel
Iris Harpaz, Israel
Yosef Kuzhakaro, Israel
Moshe Gabai, Israel
Hagit Azuz, Israel
Leora Langer, Israel
Yossi Vaish, Israel
Barry Solomon, Israel
Gamliel Shabi, Israel
Miguel Seidel, Chile
Tomas Warman, Uruguay
Abraham Cases, Mexico
Raul Geller, Argentina
Theodore Bikel, USA
Harold Shapiro, USA
David Zusskind, Belgium
Benjamin Heller, Holland
Aldo Zagrani, Italy
Agnes Horvath, Hungary
Roni Fruman, Israel
Avital Aviran, Israel
Shlomo Margalit, Israel
David Roth, Israel
Moni Mordechai, Israel
Linda Futerman, Israel
Name missing
Likud-Gesher - Members

Rabbi Reuven Pupko, Canada
Yaakov Bardugo, Israel
Shimon Moshe, Israel
Yaakov Halperin, Brazil
Aharon Leikin, Chile
Mauricio Oberlander, Uruguay
Jacques Kupfer, France
Alex Moise, France
Michael Edri, Israel
Solly Schoenberger, Australia
Shlomo Atari, Israel
Joe Gellert, England
Adi Halpern, Israel
Yitzhak Deri, Israel
Sarit Greenberg, Israel
Mattityahu Drobles, Israel
David Hagoel, Israel
Carlos Yablonowsky, Argentina
Guy Koskas, France
Morton Klein, USA
Bernardo Olesker, Uruguay
Arieh Klang, Israel
Deputy Members - Likud-Gesher

Anthony Stanton, England
Yuli Koshorovsky, Israel
Jack Duek, USA
Rodney Sanders, Israel
Haya Shamir, Israel
Henry Azoulai, Israel
Yossi Yona, Israel
Albert Czernobroda, France
Harry Wall, Canada
Frances Kalifat, France
Ernesto Stolowicz, Uruguay
Roby Spiegl, Belgium
Steve Orlowe, USA
Luis Yakobovitz, Uruguay
Phillip Chester, South Africa
Michael Orbach, USA
Yehudit Biton, Israel
Natan Gottlieb, Brazil
Yitzhak Charm, Venezuela
Gedalia Seitovitz, Brazil
Benjamin Harcome, Australia
Irwin Lamm, Australia
Melvin Benjamin, England
Yoel Hazut, France
Jordana Magen, Israel
Dr. Norman Fredrik, France
Robert Zbili, France
Dr. Haim Perlock, Israel
Danny Iluz, Israel
Salomon Vaz Dias, USA
Yehiel Fishzon, Israel
Dubi Savidor, Israel
Michelle Cohen
Maury Amar, France
Eli Azoulai, Israel
Uziel Cohen, Israel
David Osher, Israel
Yaakov Peretz, Israel
Yoel Avraham, Israel
Uri Oren, Israel
Yael Shmargad, Israel
Dr. Zahava Tene, Israel
Stuart Steinberg, Israel
Nahum Shutz, Israel
Arnan Palman, Israel
New Faction - Members

Robert Dormont, USA
Ruth Frankfort, USA
Chaya Gil, USA
William Hess, USA
Rabbi Ammiel Hirsch, USA
Rabbi Peter Knobel, USA
Andrew Levenfeld, USA
Seymour Lipton, USA
Philip Meltzer, USA
Norman Schwartz, USA
Judy Silverman, USA
Hector Rosenthal, Argentina
Max Sopolinski, Uruguay
Nelson Kuperman, Brazil
Rabbi David Hoffman, South Africa
Rene Luks, Switzerland
Ralph Stern, England
Mark Anshan, Canada
Dr. Harvey Zimmerman, Canada
Deputy Members - New Faction

Rabbi Paul Steinberg, USA
Rabbi Lawrence Kotok, USA
Rabbi David Saperstein, USA
Joan Abramson, USA
Rabbi Michael Weinberg, USA
Rabbi Simeon Maslin, USA
Charles Nechemias, USA
John Wielgoz, USA
Calvin Greenbaum, USA
Isac Kapulski, USA
Michael Zerbib, USA
Lisa Landis, USA
Barbara Meltzer, USA
Lanor Schwartz, USA
Rabbi Stanley Davids, USA
Rabbi Lisa Landis, USA
Shami Zimmerman, Canada
Idit Miller, USA
Michael Shizaf, Israel
Shalom Heyman, Israel
Julio Kirshenson, Costa Rica
Francis Weil, Belgium
Rabbi Michael Stroh, Canada
Nancy Roth, Canada
Rabbi Paul Golomb, Canada
Abram Coen, Holland
Rabbi Menno ten Brink, Holland
Gordon Spitz, South Africa
David Travoto, England
Menachem Leibowicz, Israel
Arieh Edelheit, Israel
Dov Ben Shimon, Israel
7 names to be submitted
Mizrachi-Hapoel Hamizrachi-Tsomet - Members

Arieh Handler, Engalnd
Morris Green, USA
Evelyn Blechor, USA
Beverley Segal, USA
Jack Kahn, Canada
Benjamin Sayada, France
Dr. Benny Lamm, Australia
Dr. Yosef Burg, Israel
Yitzhak Getz, Israel
Viva Sivan, Israel
Haim Flack, Israel
Benny Zugman, Argentina
Yitzhak Steiglitz, Israel
Yosef Shachar, Israel
Raanan Carmon, Israel
Yisrael Dumbos, Israel
Deputy Members - Mizrachi-Hapoel Hamizrachi-Tsomet

Oded Weiner, Israel
David Jessenson, Switzerland
Yisrael Freedman, USA
Isaac Blachor, USA
Solly Sacks, USA
Bazil Platzky, South Africa
Sylvia Shonfeld, USA
Sondra Fish, USA
Norman Holtzer, USA
Sondra Sokol, USA
Yom Tov Gazali, Brazil
Danny Cohen, Israel
Avraham Jasqui, Mexico
Azriel Zadok, Israel
Shimon Ohion, Israel
Gad De’i, Israel
Prof. Yitzhak Yohai, Israel
Eliezer Avtabi, Israel
Mina Fenton, Israel
Efraim Ben Haim, Israel
Avi Batito, Israel
Yishai Gerafi, Israel
Menny Klausner, Israel
Ephraim Kritzler, Israel
Ovad Aharon, Israel
Shmuel Kahana, Israel
Rinat Winestein, Israel
Aharon Schwartz, Israel
Benny Weiss, Israel
Gideon Meir, Israel
Mercaz Olami - Members

Steve Wolnek, USA
Evelyn Seelig, USA
Rabbi Seymour Esrog, USA
Dr. Sol Shapiro, USA
Brian Wine, Israel
Etti Serok, Israel
Norman Stern, USA
Harold Kalb, USA
1 name missing
World Confederation of United Zionists - Members

Sidney Shipton, England
Robert Guttmann, Germany
Dr. Yitzhak Chen, Israel
Dr. Yuri Frankel, Israel
Bezalel Shiff, Israel
Prof. Arieh Roth, Israel
Dr. Ephraim Zuroff , Israel
David Fleisher, Argentina
Roger Pinto, France
Deputy Members - World Confederation of United Zionists

Julio Cardonsky, Chile
Albert Israel, France
Jaime Mitrani, Mexico
Enrique Zadoff, Argentina
Bent Rosenberg, Denmark
Judy Riger, Israel
Yuri Markov, Israel
Boris Elkon, Israel
Alexander Tzinker, Israel
Motti Schmidt, Israel
Leonid Mann, Israel
Meir Haber, Israel
Uri Heitner, Israel
Shahar Lushansky, Israel
Daniel Morgenstein, Israel
Francisco Gotthilf, Brazil
Lily Jockel
1 name missing
Hadassah - Members

Deborah Kaplan, USA
Ruth Cole, USA
Leah Silverstein, USA
June Walker, USA
Ruth Hurwitz, USA
Barbara Goldstein, USA
Sue Mizrachi, USA
Deputy Members - Hadassah

Bonnie Lipton, USA
Belle Simon, USA
Leah Reicin, USA
Elaine Senter
Etan Ofrane
Ayelet Lax
Annabelle Yuval, Israel
Mel Parness, USA
Martin Kalmanson
Howard Schaverien, England
Paul Lange, Israel
Moshe Dvorkin
Steven Elstein
Morris Borsuk, Israel
WIZO - Members

Helena Glaser, Israel
Evelyn Sommer, USA
Patricia Alpert, Canada
Ann Zablud, Australia
Ana Marlene Starec, Brazil
Michele Berenfus, France
Deputy Members - WIZO

Lucie Gideon, Switzerland
Mushe Kirsh, South Africa
Juanita Wechsler, Chile
Kaja Sarde, Denmark
Annelies Cohn-Erwteman, Holland
Zita Arditi, Italy
Esther Lipszyc, Belgium
Ena Rotkopf, Venezuela
Ruth Tekoah, Israel
Telma Neri, Israel
Miki Laufer, Israel
1 name missing
World Sephardi Federation - Members

Shlomo Abutbul, Israel
Jacques Abihssira, France
Joseph Benarrosh, Canada
Aharon Nahmias, Israel
Jose Menascé, Argentina
Jean Jacques Pariente, France
Liliane Shalom, USA
Itzhak Ergas Telias, Chile
Deputy Members - World Sephardi Federation

Ovad Ben Ozer, Israel
Mazal Haliwa, Israel
Avraham Haim, Israel
Benyamin Yaakov, Israel
Meir Kahlon, Israel
Nissim Naim, Israel
David Silvera, Israel
Siman Tov Sasson, Israel
Yvette Saadon, Israel
Yitzhak Akiva, Israel
Ricardo Galante, Argentina
Morris Ben Zachar, Canada
Leon Levy, USA
Amram Cohen Pariente, Venezuela
Rafaelo Falah, Italy
Sammy Shimon, England
B’nai B’rith International - Members

Ada Crown, England
Shalom Doron, Israel
Avigdor Warsha, Israel
Steward Cohen, England
Richard Heidman, USA
Horace Stern, USA
Michael Smith, Canada
Seymour Reich, USA
Deputy Members - B’nai B’rith

Arieh Bar Zion, Israel
Pnina Bor, Israel
Avi Chazanovich, Israel
Yosef Domberger, Germany
Phyllis Heidman, USA
Tikva Ben Horin, Israel
Ben Mirman, USA
Haim Musicant, France
Yitzhak Meir, Israel
Cynthia Reich, USA
Eugene Margolis, Israel
Asher Weill, Israel
Alan Schneider, Israel
Dr. William Wexler, Israel
Jorge Steinfeld, Uruguay
Hugh Schwartzberg, USA

Maccabi - Members
Michel Grun, Belgium
David Grace, Australia
Dr. Richard Reef, USA
Elkan Diesendruck, Brazil
David Kornfeld, Israel
Deputy Members - Maccabi

Rina Carmeli, Israel
Rami Horowitz, Israel
Avi Stein, Israel
Yaakov Gitlin, Israel
Louis Gecelter, Israel
Eyal Tiberger, Israel
Tony Tight, Australia
Rocky Muravitz, Israel
Rivka Rabinowitz, Israel
Natan Inbar, Israel
CIS Delegation

Dr. Michael Chlenov, Russia
Yosef Zissels, Ukraine
Roman Spektor, Russia
Sofia Grinberg, Azerbaijan
Katya Rampel, Russia
Mr. Dreysal, Ukraine
Prof. Hidetli, Ukraine
Deputies - CIS Delegation

Valery Angel, Russia
Igor Cooperberg, Ukraine
Alexander Schenkman, Israel
Moshe Lemster, Boldavia
Yaakov Zuckerman, Russia
Michael Levine, Belarus
Constantine Yavseiv
Vadim Polanski, Russia
Alexander Zhukov, Russia
Guram Batyashvili, Georgia
Alexander Brown, Kaakhstan
Alexander Fuchs
Michael Gelfer, Russia
World Conference of Synagogues and Kehillot - Members

Chaim Kaminetsky, USA
Rabbi Cyril Arieh, South Afrca
Leon Mazliach, France
Elkan Levy, England
Dov Domrowitz, Israel
Deputy Members - World Conference of Synagogues and Kehillot

Dr. Hanania Gang, USA
Shai Salomon, Israel
Yehuda Azrieli, Israel
Shalom Zuriel, Israel
Rabbi Pinchas Roitman, Israel
Rabbi Moshe Rose, Israel
Shamai Keinan, Israel
Hanoch Golan, Israel
Reuven Davidman, Israel
Yisrael Levanon, Israel
World Council of Synagogues - Members

Rabbi Marc Liebhaber, USA
Rabbi Benjamin Kreitman, USA
Claud Maclean
Leon Shidlow
Rabbi Ehud Bandel, Israel
Deputy Members - World Council of Synagogues

to be submitted
World Union for Progessive Judaism - Members

Nissim Eliad, Israel
Reuben Bar Ephraim, Holland
Roger Selby, Australia
2 names missing
Deputy Members - World Union for Progessive Judaism

Jose Isaaks, Mexico
Rabbi John Levi, Australia
Estelle Gilston, England
Arie Edelheit, Israel
Naor Shomeri, Israel
Ruth Cohen, England
Jonathan Livny, Israel
Michael Livne, Israel
Menachem Leibovic, Israel
Yonatan Arieli, Israel
Richard Levine
Rabbi Charles Wallach
Austin Beutel, Canada
Rabbi Uri Regev, Israel
Nani Beutel, Canada
Student Delegation

Yoel Hasson, Israel
Salso Hamer, Brazil
Meir Daniel, Israel
Ilanit Sasson Melchior, Israel
Salomon Chertovski, Mexico
Deputies - Student Delegation

Dubi Jerez, Argentina
Roz Berkovitz, USA
Nitzan Musar, Israel
Michael Eglash, Israel
Eran Van Drop, Israel
Laure Amoyal, Belgium
Avi Krevitz, South Africa
Eli Sha’arbani
Zionist Council in Israel

Nissan Harpaz, Israel
Ron Nachman, Israel
Yossi Zadok, Israel
Yussef Nasser A-Din, Israel
Moshe Testa, Israel
Deputies - Zionist Council in Israel
Zeev Bilski, Israel
Yitzhak Afgin, Israel
Uzi Arieli, Israel
Daniel Vaknin, Israel
Devora Radlin, Israel
Shoshana Ben Harush, Israel
Balfur Hakak, Israel
Yael Pardes, Israel
David Zilka, Israel
Eli Buhbout, Israel

ΑΠΟ ΜΑΚΕΛΑΡΗ


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails